Đối tượng đăng ký

 • Logo, biểu trưng, biểu tượng hình ảnh
 • Chương trình máy tính
 • Tác phẩm viết
 • Tác phẩm âm nhạc, điện ảnh…

Quyền tác giả là gì?

Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền (tác quyền)

Tại sao cần đăng ký?

Là cơ sở khẳng định uy tín và bảo vệ quyền tác giả đối với các đối tượng được pháp luật bảo hộ

1. Đối tượng đăng ký

Bản quyền logo
Logo của doanh nghiệp thường được thiết kế một cách rất sáng tạo, có tính khác biệt và tính thẩm mỹ cao nên ngoài việc được bảo hộ dưới dạng nhãn hiệu, logo đồng thời cũng là một tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được bảo hộ quyền tác giả.. Chi_tiết

Tác phẩm viết
Khi các nhà văn, nhà thơ sáng tác ra các tác phẩm viết như tiểu thuyết, tiểu luận, phê bình văn học, những tác phẩm này đem lại những giá trị tinh thần to lớn, mang tính nghệ thuật cao. Về mặt pháp lý, tác phẩm viết cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả... Chi_tiết
Bản quyền chương trình máy tính
Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy... Chi_tiết
Tác phẩm âm nhạc
Âm nhạc là một bộ môn nghệ thuật dùng âm thanh để diễn đạt, gồm các yếu tố cao độ nhịp điệu, âm điệu, và những phẩm chất âm thanh của âm sắc và kết cấu bản nhạc.Về mặt pháp lý, tác phẩm âm nhạc cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả... Chi_tiết
Tác phẩm nhiếp ảnh
Nhiếp ảnh là một trong những môn nghệ thuật mà nhiều nghệ sĩ đam mê sáng tạo. Về mặt pháp lý, tác phẩm nhiếp ảnh cũng là một đối tượng được pháp luật Việt Nam bảo hộ dưới hình thức bản quyền tác giả... Chi_tiết

Các đối tượng khác
Bao gồm:

 • Tác phẩm báo chí
 • Tác phẩm kiến trúc
 • Tác phẩm sân khấu
 • Tác phẩm điện ảnh
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác.
 • Tác phẩm tạo hình
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ... Chi_tiết

 Đối tượng được bảo hộ 

 • Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;
 • Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;
 • Tác phẩm báo chí;
 • Tác phẩm âm nhạc;
 • Tác phẩm sân khấu;
 • Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);
 • Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;
 • Tác phẩm nhiếp ảnh;
 • Tác phẩm kiến trúc;
 • Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;
 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;
 • Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

 Đối tượng không được bảo hộ 

 • Tin tức thời sự thuần tuý đưa tin là các thông tin báo chí ngắn hàng ngày, chỉ mang tính chất đưa tin không có tính sáng tạo.
 • Các văn bản hành chính bao gồm văn bản của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, đơn vị vũ trang nhân dân và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
 • Quy trình, hệ thống, phương pháp hoạt động, khái niệm, nguyên lý, số liệu.

1.1 Bản quyền logo

Nhấn để xem chi tiết nội dung

Đối tượng
Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất hàng loạt bằng tay hoặc bằng máy như: biểu trưng; hàng thủ công mỹ nghệ; hình thức thể hiện trên sản phẩm, bao bì sản phẩm.
Tại sao cần đăng ký
Để tránh việc người khác sao chép logo mà không xin phép tác giả, gây nhầm lẫn trong hoạt động kinh doanh với các đối tác, khách hàng của doanh nghiệp.
Dịch vụ CIS cung cấp

 • Tư vấn đăng ký bản quyền logo.
 • Hoàn thiện hồ sơ, theo dõi đơn đăng ký và phúc đáp với cơ quan đăng ký (nếu có).
 • Tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

Hồ sơ cần cung cấp

 • Mẫu logo cần đăng ký.
 • Bản mô tả logo (nếu có).
 • Thông tin về tác giả và chủ sở hữu.

Thời gian
15 ngày làm việc
Hiệu lực văn bằng
75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình

1.2 Tác phẩm viết

Nhấn để xem chi tiết nội dung

Đối tượng
Bao gồm các tác phẩm văn học (tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ …).
Tại sao cần đăng ký
Để tránh việc người khác sao chép mà không xin phép tác giả.
Dịch vụ CIS cung cấp

 • Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm viết.
 • Hoàn thiện hồ sơ, theo dõi đơn đăng ký và phúc đáp với cơ quan đăng ký (nếu có).
 • Tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả

Hồ sơ cần cung cấp

 • Bản in tác phẩm.
 • Thông tin tác giả và chủ sở hữu

Thời gian
15 ngày làm việc
Hiệu lực văn bằng
Thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

1.3 Bản quyền chương trình máy tính

Nhấn để xem chi tiết nội dung

Đối tượng
Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.
Tại sao cần đăng ký
Để tránh việc người khác sao chép và sử dụng phần mềm máy tính mà không trả phí sử dụng
Dịch vụ CIS cung cấp

 • Tư vấn đăng ký bản quyền chương trình máy tính.
 • Hoàn thiện hồ sơ, theo dõi đơn đăng ký và phúc đáp với cơ quan đăng ký (nếu có).
 • Tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

Hồ sơ cần cung cấp

 • Souce code và giao diện phần mềm đăng ký bảo hộ (CD, cuốn in)
 • Thông tin về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả.

Thời gian
15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn đăng ký.
Hiệu lực văn bằng
Thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

1.4 Bản quyền tác phẩm âm nhạc

Nhấn để xem chi tiết nội dung

Đối tượng
Tác phẩm âm nhạc là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn.
Tại sao cần đăng ký
Để tránh việc người khác sao chép (hoặc “đạo” nhạc) tác phẩm của mình, hoặc sử dụng tác phẩm của mình mà không xin phép, không trả phí tác quyền.
Dịch vụ CIS cung cấp

 • Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm âm nhạc.
 • Hoàn thiện hồ sơ, theo dõi đơn đăng ký và phúc đáp với cơ quan đăng ký (nếu có).
 • Tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

Hồ sơ cần cung cấp

 • Bản in tác phẩm
 • Thông tin tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả

Thời gian
15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn đăng ký.
Hiệu lực văn bằng
Thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

1.5 Bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh

Nhấn để xem chi tiết nội dung

Đối tượng
Tác phẩm nhiếp ảnh là tác phẩm thể hiện hình ảnh của thế giới khách quan trên vật liệu bắt sáng hoặc trên phương tiện mà hình ảnh được tạo ra hay có thể được tạo ra bằng bất cứ phương pháp kỹ thuật nào (hoá học, điện tử hoặc phương pháp khác).
Tại sao cần đăng ký
Để tránh việc người khác sao chép hình ảnh tác phẩm của mình, hoặc sử dụng tác phẩm của mình mà không xin phép, không trả phí tác quyền.
Dịch vụ CIS cung cấp

 • Tư vấn đăng ký bản quyền tác phẩm nhiếp ảnh.
 • Hoàn thiện hồ sơ, theo dõi đơn đăng ký và phúc đáp với cơ quan đăng ký (nếu có).
 • Tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả.

Hồ sơ cần cung cấp

 • File ảnh tác phẩm cần đăng ký
 • Thông tin về tác giả và chủ sở hữu quyền tác giả.

Thời gian
15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn đăng ký.
Hiệu lực văn bằng
75 năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên. Đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn 25 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là 100 năm, kể từ khi tác phẩm được định hình

1.6 Các đối tượng khác

Nhấn để xem chi tiết nội dung

Tác phẩm báo chí
Tác phẩm báo chí bao gồm các thể loại: phóng sự, ghi nhanh, tường thuật, phỏng vấn, phản ánh, điều tra, bình luận, xã luận, chuyên luận, ký báo chí và các thể loại báo chí khác nhằm đăng, phát trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các phương tiện khác.
Tác phẩm kiến trúc
Tác phẩm kiến là các bản vẽ thiết kế dưới bất kỳ hình thức nào thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình xây dựng, quy hoạch không gian (quy hoạch xây dựng) đã hoặc chưa xây dựng. Tác phẩm kiến trúc bao gồm các bản vẽ thiết kế về mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt, phối cảnh, thể hiện ý tưởng sáng tạo về ngôi nhà, công trình, tổ hợp công trình kiến trúc, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan của một vùng, một đô thị, hệ thống đô thị, khu chức năng đô thị, khu dân cư nông thôn.
Tác phẩm sân khấu
Tác phẩm sân khấu là tác phẩm thuộc các loại hình nghệ thuật biểu diễn, bao gồm kịch (kịch nói, nhạc vũ kịch, ca kịch, kịch câm), xiếc, múa, múa rối và các loại hình tác phẩm sân khấu khác.
Tác phẩm điện ảnh
Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự là những tác phẩm được hợp thành bằng hàng loạt hình ảnh liên tiếp tạo nên hiệu ứng chuyển động kèm theo hoặc không kèm theo âm thanh, được thể hiện trên một chất liệu nhất định và có thể phân phối, truyền đạt tới công chúng bằng các thiết bị kỹ thuật, công nghệ, bao gồm loại hình phim truyện, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình và các loại hình tương tự khác.
Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác
Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác là loại hình tác phẩm thể hiện bằng ngôn ngữ nói và phải được định hình dưới một hình thức vật chất nhất định.
Tác phẩm tạo hình
Tác phẩm tạo hình là tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sắc, hình khối, bố cục như: Hội hoạ, đồ hoạ, điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt và các hình thức thể hiện tương tự, tồn tại dưới dạng độc bản. Riêng đối với loại hình đồ hoạ, có thể được thể hiện tới phiên bản thứ 50, được đánh số thứ tự có chữ ký của tác giả.
Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ
Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ bao gồm họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, các loại công trình khoa học và kiến trúc.

2. Quyền tác giả là gì

 Quyền tác giả là gì 

 • Quyền tác giả là quyền của cá nhân, tổ chức đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học do mình sáng tạo hoặc sở hữu, thường gọi là bản quyền (tác quyền).
 • Quyền này cho phép tác giả/CSH được thực hiện các quyền nhân thân và quyền tài sản. Như là: công bố, sao chép, phân phối…

 Tác giả là ai 

Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra một phần hoặc toàn bộ tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học bao gồm:

 • Cá nhân Việt Nam có tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả;
 • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được sáng tạo và thể hiện dưới hình thức vật chất nhất định tại Việt Nam;
 • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được công bố lần đầu tiên tại Việt Nam;
 • Cá nhân nước ngoài có tác phẩm được bảo hộ tại Việt Nam theo Điều ước quốc tế về quyền tác giả mà Việt Nam là thành viên.

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân làm công việc hỗ trợ, góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả.

3. Tại sao cần đăng ký

 Tại sao cần đăng ký quyền tác giả? 

Ngày nay, cùng với giá trị tinh thần vô cùng lớn, các tác phẩm nghệ thuật, khoa học, logo, chương trình máy tính … cũng có giá trị thương mại rất cao. Một khi đã có yếu tố thương mại gắn liền với tác phẩm thì sẽ có các đối tượng xấu cố tình đánh cắp, sao chép tác phẩm đó. Bởi vì lợi nhuận từ việc sử dụng trái phép là rất lớn, trong khi người vi phạm không phải trả phí, không tốn công sức nghiên cứu, suy nghĩ, sáng tác. Việc này thực sự rất bất công với tác giả - người đã bỏ thời gian và chất xám để tạo ra tác phẩm.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi của mình, tác giả/chủ sở hữu QTG nên tiến hành đăng ký quyền tác giả.

 Lợi ích của việc đăng ký quyền tác giả: 

- Khi có tranh chấp, tác giả đã có Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả thuộc về mình, trừ khi có chứng cứ ngược lại;

- Trong công cụ marketing, logo là dấu hiệu giúp nhận diện và khẳng định uy tín thương mại của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khẳng định một sản phẩm/dịch vụ có nguồn gốc rõ ràng và có chất lượng được đảm bảo.

- Là điều kiện để chứng minh sản phẩm (bản vẽ thiết kế, chương trình máy tính, công trình nghiên cứu…) của mình là sản phẩm hợp pháp, bảo vệ uy tín của tác giả/chủ sở hữu tác giả đích thực;

- Thời gian đăng ký nhanh so với xác lập quyền Sở hữu công nghiệp (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu);