Gồm có các trường hợp sau:

 • Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh.
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.
 • Đổi tên Công ty.
 • Thay đổi vốn điều lệ Công ty.
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
 • Thay đổi cổ đông sáng lập (Công ty Cổ phần).
 • Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động theo quyết định của Tòa án.

CIS Law Firm sẽ cung cấp những dịch vụ pháp lý tốt nhất cho Quý khách hàng qua việc:

 • Hướng dẫn khách hàng về các điều kiện và thủ tục.
 • Soạn thảo và hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh trước khi nộp tới Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch & Đầu tư.
 • Đại diện khách hàng tiến hành nộp, rút, khiếu nại, nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp.
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được thay đổi tại Phòng đăng ký kinh doanh.
 • Tiến hành nộp hồ sơ xin giấy phép sử dụng con dấu và liên hệ khắc dấu cho doanh nghiệp tại cơ quan công an có thẩm quyền (nếu có).
 • Nhận giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu và dấu doanh nghiệp (nếu có).
 • Tiến hành đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp sau khi thực hiện những nội dung thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Nếu Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu thêm những thông tin cần thiết, giải đáp khúc mắc về các điều kiện cũng như quyền và nghĩa vụ của mình, xin vui lòng liên hệ với luật sư tư vấn qua Email: info@cis.vn hoặc liên hệ trực tiếp đến 028 39118581.