Tăng lương hưu từ 01/7/2024? Tuổi nghỉ hưu và mức lương hưu năm 2024

Vừa qua, Quốc Hội đã thông qua nghị quyết về việc cải cách tổng thể chính sách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng.

Vậy việc tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024 là thế nào? tuổi hưu và mức lương hưu năm 2024 là bao nhiêu?

Trong bài viết này, Công ty Luật CIS sẽ giải đáp chi tiết về chế độ lương hưu năm 2024.

1. Tăng lương hưu từ ngày 1/7/2024.

Ngày 10/11/2023 vừa qua, Quốc Hội thông qua nghị quyết về cải cách tiền lương và tăng lương hưu từ ngày 01/7/2024, theo đó, có 2 trường hợp được tăng lương hưu:

♦ Trường hợp 1: Tăng lương hưu theo quy định cụ thể:

Trường hợp này được hiểu là khi nhà nước có văn bản điều chỉnh tiền lương hưu, thì đối tượng nào được đề cập trong văn bản đó sẽ được tăng lương hưu, nghĩa là không phải áp dụng đối với mọi người.

Đơn cử, năm 2023, Chính phủ ban hành nghị định số 42 về điều chỉnh tăng lương hưu đối với cán bộ công chức, viên chức, cán bộ xã phường thị trấn, quân nhân, công an nhân dân, theo đó, những người được đề cập trong văn bản này sẽ được tăng lương hưu, chứ không phải tất cả những người tham gia bảo hiểm xã hội và đủ điều kiện hưởng lương hưu đều được tăng lương hưu.

♦ Trường hợp 2: Tăng lương hưu khi nhà nước cải cách tiền lương:

Khi cải cách tiền lương, thì tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong khối doanh nghiệp nhà nước sẽ tăng, và khi tăng như thế, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của họ cũng sẽ tăng và theo đó, mức lương hưu sau này được hưởng cũng sẽ tăng.

Đối với những người lao động làm việc tại doanh nghiệp tư nhân, do các công ty này không thuộc đối tượng cải cách tiền lương từ ngày 01/7/2024, nên chính sách tiền lương mới sẽ không tác động đến và như vậy lương hưu của nhóm đối tượng này không có gì thay đổi.

Tóm lại, 2 đối tượng được tăng lương hưu là cán bộ công chức, viên chức, cán bộ xã phường thị trấn, quân nhân, công an nhân dân, chứ không phải tất cả mọi người đang hưởng lương hưu và chuẩn bị nghỉ hưu.

Hiện nay vẫn chưa có thông tin về mức tăng lương hưu của cán bộ công chức, viên chức sau khi cải cách cụ thể là bao nhiêu. Dự kiến, trong năm 2024, chính phủ sẽ ban hành nghị định quy định cụ thể về việc điều chỉnh lương hưu.

tuoi-nghi-huu-muc-luong-huu-2024

2. Tuổi nghỉ hưu năm 2024.

Theo quy định, tuổi nghỉ hưu trong năm 2024 đối với lao động nam61 tuổi và đối với lao động nữ56 tuổi 4 tháng.

Lộ trình tuổi nghỉ hưu như sau:

tuoi-nghi-huu-muc-luong-huu-2024

3. Điều kiện hưởng lương hưu năm 2024

Để được hưởng lương hưu, nguời lao động phải đáp ứng đầy đủ 2 điều kiện gồm:

– Thứ nhất: người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.

– Thứ hai, người lao động đủ tuổi nghỉ hưu. Theo đó, như đã nêu tại Mục 2, vào năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi và với lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng.

Hai điều kiện trên áp dụng đối với người lao động làm việc trong điều kiện bình thường và có tham gia bảo hiểm xã hội.

Nếu đến năm 2024, người lao động đã đủ tuổi nghỉ hưu nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Trường hợp ngược lại, nếu người lao động có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì người lao động có thể bảo lưu thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội đến khi đủ tuổi để được giải quyết hưởng chế độ hưu trí.

4. Mức lương hưu năm 2024

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Cụ thể:

tuoi-nghi-huu-muc-luong-huu-2024

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động trong trường hợp đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính như sau:

Đối với lao động nữ nghỉ hưu năm 2024, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Đối với lao động nam nghỉ hưu năm 2024, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% tương ứng với 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

∗Ví dụ:

Bà A làm việc trong điều kiện lao động bình thường, đủ điều kiện nghỉ hưu từ tháng 2/2024, theo đó, bà A đã đóng bảo hiểm xã hội là 20 năm.

Tỷ lệ hưởng lương hưu của bà A năm 2024 như sau:

15 năm đầu được tính bằng 45%

Từ năm 16 đến 20 là 5 năm, tính thêm 2% cho mỗi năm: 2% x 5 = 10%.

Vậy tỷ lệ hưởng lương hưu của Bà A là 45% + 10% = 55%

Bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của bà A trong 20 năm là 10 triệu đồng, vậy mức lương hưu bà A được hưởng sẽ là: 55% của 10 triệu, tương đương 5,5 triệu đồng/tháng.

5. Hồ sơ, thủ tục nhận lương hưu 2024.

Nếu người lao động đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu trong điều kiện lao động bình thường thì hồ sơ bao gồm:

– Bản chính Sổ bảo hiểm xã hội.

– Bản chính Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí hoặc văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

Trong trường hợp này, người lao động đề nghị công ty nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc nộp online.

Thời hạn giải quyết theo quy định là tối đa 12 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được đủ hồ sơ theo quy định.

♦ Link Youtube:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

Địa chỉ: 109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8581 – 3911 8582             Hotline: 0916 568 101

Email: info@cis.vn