Mới: Loạn thị, cận thị phải đi nghĩa vụ quân sự!

Định kỳ vào cuối mỗi năm dương lịch, nghĩa là tháng 11 và 12, các địa phương có kế hoạch gọi khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự để chuẩn bị cho công tác gọi thanh niên đi nghĩa vụ quân sự năm sau.

Vừa qua, ngày 06/12/2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 105 quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự. Thông tư này có 2 điểm mới quan trọng về cách chấm điểm đối với các bệnh lý về mắt là cận thị và loạn thị. 2 điểm mới này sẽ tác động đến nhiều công dân khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo hướng MỞ RỘNG ĐỐI TƯỢNG đi nghĩa vụ quân sự hơn quy định cũ trước đây.

Thông tư 105 này có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2024, tức là đợt khám sức khỏe năm 2024 phục vụ cho tuyển quân năm 2025, diễn ra vào tháng 11 và 12 năm 2024 sẽ áp dụng và theo đó, nhiều trường hợp bị tật cận thị, loạn thị sẽ trúng tuyển và lên đường nhập ngũ.

Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ cung cấp thông tin về Cách chấm điểm đối với các bệnh lý về mắt là cận thị và loạn thị trong đợt khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024.

1. Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự 2024

Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự hay sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự là việc thực hiện kiểm tra, đánh giá sơ bộ sức khỏe đối với công dân được gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trước mỗi đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự do Trạm y tế xã/phường tiến hành dưới sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm y tế huyện.

can-thi-loan-thi-van-phai-di-nghia-vu-quan-su

2. Tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Công dân được gọi nhập ngũ khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây: Lý lịch rõ ràng; Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định; Có trình độ văn hóa phù hợp.

Trong đó, tiêu chuẩn sức khỏe gọi công dân nhập ngũ được quy định như sau:

Theo đó, tiêu chuẩn chung gọi nhập ngũ đối với công dân là công dân cần đạt sức khỏe loại 1, 2 và 3, và tiêu chuẩn này không có sự thay đổi so với trước đây.

Trong đó: phân loại sức khỏe sẽ căn cứ vào SỐ ĐIỂM cho các CHỈ TIÊU khi khám để phân loại sức khỏe:

  • Loại 1 là tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;
  • Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;
  • Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;
  • Và loại 4, loại 5 và 6 sẽ có tương ứng ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4, điểm 5 và điểm 6;

3. Loạn thị vẫn phải đi nghĩa vụ quân sự

Cụ thể, nếu trước đây, các bệnh tật về loạn thị sẽ chấm điểm 6, tức là người bị loạn thị sẽ được phân loại sức khỏe là 6 và đương nhiên không đủ tiêu chuẩn để gọi nhập ngũ vì tiêu chuẩn chung gọi nhập ngũ là công dân phải đạt sức khỏe loại 1, 2 và 3.

Theo thông tư 105, bệnh loạn thị sinh lý hoặc loạn thị dưới 1D sẽ chấm điểm 2, loạn thị từ 1 Diop trở lên sẽ chấm điểm 3.

can-thi-loan-thi-van-phai-di-nghia-vu-quan-su

Như vậy, người đang loạn thị mà các tiêu chuẩn sức khỏe khác không có tiêu chuẩn nào bị chấm điểm 4, 5, 6 thì sẽ vẫn đủ điều kiện nhập ngũ bình thường.

4. Thay đổi về phân loại sức khỏe mắt cận thị

Cũng tương tự như bệnh loạn thị, cận thị cũng có thay đổi lớn về cách phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Cận thị theo quy định mới sẽ bổ sung thêm phân loại sức khỏe sau khi chỉnh kính.

can-thi-loan-thi-van-phai-di-nghia-vu-quan-su

Theo đó, thị lực sau chỉnh kính sẽ lấy điểm thị lực bình thường tăng lên 1 điểm.

Như vậy, Công ty Luật CIS đã điểm qua 2 điểm mới rất quan trọng về bệnh loạn thị và cận thị khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Có nhiều trường hợp công dân khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự theo quy định cũ sẽ không đủ sức khỏe, nhưng khám sức khỏe theo thông tư 105 sẽ có thêm nhiều trường hợp công dân đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Công ty Luật cũng đã thực hiện 1 số video liên quan đến nghĩa vụ quân sự. Mời các bạn đọc nhấn vào link đính kèm bên dưới để có thể tham khảo chi tiết về các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ quân sự.

(1) Các trường Hợp Được MIỄN Khám nghĩa vụ quân sự, Không Đi Khám nghĩa vụ quân sự Bị Phạt Bao Nhiêu?

(2) 12 QUYỀN LỢI khi đi nghĩa vụ quân sự.

(3) Đi nghĩa vụ Công An thay cho nghĩa vụ quân sự

Trên đây là những điểm mới nổi bật nhất được quy định trong Thông tư 105 có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2024.

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CÔNG TY LUẬT CIS

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582     Hotline:0916.568.101

Email: info@cis.vn