Từ ngày 15/8/2023 có phải đổi sang biển số xe định danh?

Ngày 01/7/2023, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2023.

Một trong những vấn đề nổi bật hơn cả ở Thông tư số 24/2023/TT-BCA chính là BIỂN SỐ XE ĐỊNH DANH.

1. Biển số xe định danh là gì?

Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định:

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này. 

Với quy định mới này, đây là lần đầu tiên nước ta triển khai cấp biển số xe theo mã định danh. Biển số định danh là biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe.

Trước đây và hiện nay, mỗi xe sẽ gắn liền với một biển số, và khi bán xe sẽ kèm biển số xe, hay nói đơn giản là bán luôn biển số đó.

Theo quy định mới này, khi bán xe, chúng ta chỉ được bán phương tiện là chiếc xe, còn biển số sẽ được cơ quan đăng ký xe thu hồi và lưu kho biển số đó. Khi chúng ta mua xe mới, cơ quan đăng ký xe sẽ dùng lại biển số cũ này để đăng ký cho xe mới của chúng ta.

Có thể hiểu, trước đây mỗi chiếc xe sẽ được cấp một biển số, còn theo quy định mới tại Thông tư số 24/2023/TT-BCA, thì mỗi người được cấp một biển số và biển số sẽ được quản lý theo từng cá nhân chứ “không đi theo xe”.

bien-so-xe-dinh-danh

2. Biển số xe định danh có phải là mã số định danh cá nhân hay không?

Quy định trên dễ dẫn đến cách hiểu “định danh xe” hay “Biển số định danh” có liên quan hay có phải là mã số định danh cá nhân hay số Căn cước công dân không?

Biển số định danh không phải là số định danh cá nhân.

Các quy định hiện hành không quy định dùng mã định danh cá nhân để làm biển số xe, vì rõ ràng, mã định danh cá nhân gồm 12 số, trong khi biển số định danh vẫn được cấp giống như cũ, dạng biển 5 số.

Biển số định danh được cấp từ ngày 15/8/2023 bao gồm các ký hiệu, seri biển số với kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Điều 37 Thông tư số số 24/2023/TT-BCA.

Một số ý kiến cho rằng, biển số định danh là mã số định danh cá nhân, nên nếu có nhiều xe thì cũng chỉ có 1 biển số định danh. Tuy nhiên cách hiểu này là chưa chính xác. Một người vẫn có thể sở hữu cùng lúc nhiều xe ôtô, xe máy và như thế sẽ có các biển số khác nhau tương ứng với từng xe. Mỗi biển sẽ gắn với một loại xe. Nhà nước không giới hạn số lượng biển số định danh của người dân.

3. Biển số đã được cấp trước ngày 15/8/2023 có phải là biển số định danh không?

Điều 39 Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định:

Điều 39. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

2. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

3. Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

4. Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

………

Theo quy định tại Điều 39 Thông tư số 24/2023/TT-BCA, xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư số 24/2023/TT-BCA.

Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông. Trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe thì biển 3 hoặc 4 số đó bị thu hồi và cấp đổi sang biển số định danh.

Như vậy, các xe đã đăng ký biển số không bắt buộc phải làm thủ tục đổi sang biển số định danh.

Trên đây là những chia sẻ của công ty luật về những thông tin xung quanh việc cấp biển số xe theo mã định danh của chủ xe.

♦ Link Youtube

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 3911 8581

Email: info@cis.vn