Các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 2024

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), năm 2023, vốn đầu tư nước ngoài tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư như có cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính,Trong đó, đầu tàu kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh chính là địa phương thu hút đầu tư nước ngoài nhiều nhất với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5,85 tỉ USD. Do đó, các dự án đầu tư nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đạt số lượng cao nhất cả nước. Và hình thức thành lập công ty có vốn nước ngoài cũng là một trong những hình thức đầu tư phổ biến nhất tại đây.

Chính vì vậy, trong bài viết hôm nay Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn Các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 2024. Mời mọi người cùng theo dõi.

1. Công ty có vốn nước ngoài là gì?

Luật Đầu tư hiện hành cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam dưới các hình thức như sau:

– Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế, nghĩa là mở công ty kinh doanh;

– Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của công ty đang hoạt động ở Việt Nam;

– Thực hiện dự án đầu tư;

– Đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh “BCC”;

– Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Trong đó, hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là hình thức đầu tư phổ biến nhất. Khi đó, tổ chức kinh tế được thành lập còn được gọi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Như vậy, Công ty có vốn nước ngoài là công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có thành viên hoặc cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.

Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài.

thanh-lap-cong-ty-co-von-nuoc-ngoai-tphcm-2024

2. Các hình thức Công ty vốn nước ngoài

Khi nhà đầu tư chọn đầu tư vốn vào Việt Nam dưới hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế thì có thể lựa chọn một trong 4 loại hình doanh nghiệp như sau:

Công ty cổ phần: Là một loại hình doanh nghiệp được tổ chức và hoạt động tương đối phức tạp, vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Công ty cổ phần phải có số cổ đông công ty tối thiểu là 03 cổ đông và không quy định số lượng cổ đông tối đa, có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên: Công ty do một công ty nước ngoài hoặc một cá nhân nước ngoài làm chủ sở hữu.

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên: Công ty có từ 02 đến 50 thành viên, thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

Công ty Hợp danh: là một loại hình công ty đối nhân, phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty. Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Trong 4 loại hình doanh nghiệp trên, công ty hợp danh được ít nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn hơn cả vì tính hạn chế quyền lợi cũng như trách nhiệm rủi ro cao.

3. Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 2024

Nhà đầu tư nước ngoài khi muốn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện nhất định theo pháp luật Việt Nam quy định.

thanh-lap-cong-ty-co-von-nuoc-ngoai-tphcm-2024

Để được thành lập công ty vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà đầu tư cần phải đáp ứng các điều kiện như sau:

– Một là, Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Luật Đầu tư hiện hành như:

a) Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế;

b) Hình thức đầu tư;

c) Phạm vi hoạt động đầu tư;

d) Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư;

đ) Điều kiện khác theo quy định tại luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

– Hai là, Nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thành lập công ty có vốn nước ngoài, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

4. Các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024

Quá trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 03 bước như sau:

♦ Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tùy thuộc vào những yếu tố như mục tiêu dự án, quy mô, mức độ ảnh hưởng đến môi trường, nhu cầu sử dụng đất… mà dự án đầu tư được chia thành hai nhóm như sau:

– Nhóm 1: Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Nhóm 2: Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trường đầu tư.

Đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

∗ Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+ Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của

+ Đối với Nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập, Quyết định thành lập.

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;

+ Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

– Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC (Hợp đồng hợp tác kinh doanh) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

∗ Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư bao gồm:

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND Thành phố Hồ Chí Minh:

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án đầu tư trong khu công nghệ cao;

+ Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Quốc Hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, thì Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

∗ Kết quả:

Kết quả thủ tục này là Nhà đầu tư sẽ được cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Sau đó trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.

dich-vu-lam-the-apec

Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

Đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư thì Nhà đầu tư không cần xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư:

+ Đối với Nhà đầu tư là cá nhân: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của

+ Đối với Nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập, Quyết định thành lập.

– Bản sao tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;

+ Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

– Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC ( có thể nộp bản sao);

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có);

Lưu ý: Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ như trên, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm đề nghị cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư.

∗ Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ bao gồm:

– Đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

– Đối với dự án đầu tư trong khu công nghệ cao: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh.

– Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh.

∗ Kết quả:

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, nếu dự án đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật, cơ quan đăng ký đầu tư sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

♦ Bước 2: Thành lập doanh nghiệp

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện bước 2 là bước thành lập doanh nghiệp.

Để thành lập doanh nghiệp, trước tiên, nhà đầu tư chọn loại hình doanh nghiệp (04 loại hình doanh nghiệp như đã đề cập tại Mục 2). Tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, hồ sơ thành lập doanh nghiệp gồm các giấy tờ sau:

∗ Thành phần hồ sơ:

– Nếu Nhà đầu tư thành lập công ty cổ phần:

1./ Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần;

2./ Điều lệ công ty cổ phần;

3./ Danh sách cổ đông sáng lập;

4./ Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;

5./ Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông sáng lập là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của cổ đông sáng lập là tổ chức;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

6./ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Nếu Nhà đầu tư thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:

1/. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH hai thành viên trở lên;

2/. Điều lệ công ty;

3/. Danh sách thành viên;

4/. Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của thành viên là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của thành viên là tổ chức;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

5/. Bản sao Giấy phép đầu tư.

– Nếu Nhà đầu tư thành lập công ty TNHH một thành viên:

1/. Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên;

2/. Điều lệ công ty;

3/. Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của chủ sở hữu là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của chủ sở hữu là tổ chức;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

4/. Bản sao Giấy phép đầu tư.

∗ Nộp hồ sơ:

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

♦ Bước 3: Xin giấy phép kinh doanh (Giấy phép con)

Sau khi thành lập công ty có vốn nước ngoài, trong một số trường hợp để có đủ điều kiện hoạt động theo quy định đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh (hay còn gọi là Giấy phép con).

Một số ngành nghề kinh doanh phải xin cấp Giấy phép kinh doanh gồm:

– Kinh doanh trong lĩnh vực phân phối bán lẻ hàng hóa;

– Kinh doanh dưới hình thức nhập khẩu và bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn;

– Kinh doanh dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Kinh doanh dịch vụ cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;

– Kinh doanh dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;

– Kinh doanh dịch vụ trung gian thương mại;

– Kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử;

– Kinh doanh dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

– Kinh doanh phòng khám đa khoa;

– Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế…

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

5. Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Luật CIS

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ thành công cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong đó nhiều nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

♦ Tư vấn điều kiệnhồ sơ, thủ tục xin Giấy phép đầu tư, điều chỉnhthay đổi giấy phép đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;

Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;

Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

♦ Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;

Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;

Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;

Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về Các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh 2024. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582             Hotline: 0916.568.101

Email: info@cis.vn