Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2024

Việt Nam sau khi có những chính sách kinh tế chủ động trước đại dịch Covid – 19, thì đã có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế, trở thành vùng trọng điểm kinh tế ở Đông Nam Á nói riêng và Châu Á nói chung, thu hút các nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam.

Để đầu tư vào Việt Nam, các doanh nghiệp nước ngoài cần phải có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nếu trong quá trình hoạt động có những thay đổi, nhà đầu tư cần phải làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Vậy những thủ tục này là như thế nào?

Công ty Luật có bài viết dưới đây liên quan đến thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1. Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành, Giấy chứng nhận đầu tư hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký dự án đầu tư của nhà đầu tư.

Theo đó, Giấy chứng nhận đầu tư được hiểu là giấy phép mà các nhà đầu tư nước ngoài được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, để thực hiện các Dự án đầu tư tại Việt Nam nếu thỏa mãn các điều kiện Luật định.

Nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các thông tin cơ bản như sau:

– Thông tin pháp lý của nhà đầu tư;

– Thông tin về dự án đầu tư như: địa điểm thực hiện; mục tiêu, quy mô dự án; vốn đầu tư của dự án đầu tư; thời hạn hoạt động …

– Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Theo quy định, Giấy chứng nhận đầu tư chỉ áp dụng đối với dự án của các nhà đầu tư nước ngoài. Đối với các dự án của nhà đầu tư trong nước, nếu nhà đầu tư có nhu cầu thì cũng có thể xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

thu-tuc-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu-2024

2. Trường hợp nào cần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư?

Theo quy định của Luật Đầu tư hiện hành, Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư, như các thay đổi sau:

– Thông tin về nhà đầu tư thay đổi, như thay đổi: tên, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của nhà đầu tư;

– Thông tin về dự án đầu tư thay đổi như:

  • Thay đổi tên dự án;
  • Thay đổi địa điểm thực hiện dự án;
  • Thay đổi mục tiêu đầu tư (ngành nghề kinh doanh);
  • Thay đổi quy mô dự án;
  • Tăng, giảm vốn đầu tư của dự án;
  • Thay đổi nhà đầu tư (chuyển nhượng vốn, góp thêm vốn, …)
  • Gia hạn thời hạn hoạt động dự án…v.v.
  • Gia hạn tiến độ thực hiện dự án.

Khi có các thay đổi trên, Công ty phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

dich-vu-lam-the-apec

3. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2024

Tùy từng trường hợp có sự thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư mà hồ sơ để thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khác nhau. Trong phạm vi bài viết này, Công ty luật sẽ hướng dẫn các bạn thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư mà dự án đó không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

a) Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư:

Khi có sự thay đổi này, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.

b) Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư khác (không thuộc trường hợp nêu tại Điểm a ở trên):

Khi có sự thay đổi này, Nhà đầu tư cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;

– Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh như:

+ Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

+ Đề xuất dự án đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

+ Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

4. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2024

Sau khi nhà đầu tư đã chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ tương ứng với từng trường hợp như đã hướng dẫn ở Mục 3 trên, Nhà đầu tư phải thực hiện các bước sau đây để có thể điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đã được hướng tại Mục 3.

Bước 2: Thực hiện việc kê khai trực tuyến các thông tin về dự án đầu tư trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư (TrangChu (fdi.gov.vn)).

Bước 3: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan đăng ký đầu tư như sau:

– Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao nơi Dự án đầu tư được thực hiện sẽ cấp giấy phép cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

– Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi Dự án đầu tư được thực hiện sẽ cấp giấy phép cho các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Bước 4: Nhận kết quả.

Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư tiến hành cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho nhà đầu tư.

Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký đầu tư từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho nhà đầu tư.

thu-tuc-dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu-2024

5. Thời gian thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư

– Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: thời hạn giải quyết là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

– Trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư về các nội dung khác: thời hạn giải quyết là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6. Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của công ty Luật CIS

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

– Tư vấn điều kiệnhồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnhthay đổi giấy phép đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;

– Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;

– Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

– Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;

– Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là những thông tin về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư 2024, mà chúng tôi đã thông tin đến quý đọc giả, nếu còn thắc mắc nội dung nào hãy liên hệ đến chúng tôi để nhận được sự tư vấn và hỗ trợ pháp lý thông qua thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582

Hotline: 0916.568.101

Email: info@cis.vn