Hướng dẫn thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương năm 2024

Bình Dương là một trong những tỉnh thành thu hút nhiều Nhà đầu tư nước ngoài đến đầu tư. Và trước khi triển khai dự án đầu tư, nhà đầu tư nước ngoài phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Vậy thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương được quy định như thế nào?

Công ty Luật CIS mời bạn theo dõi bài viết sau đây hướng dẫn về thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương năm 2024.

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là một loại giấy phép được cơ quan nhà nước Việt Nam cấp cho Nhà đầu tư trong đó ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư và dự án đầu tư nếu Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước đây được gọi là Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư, tuy nhiên, hai thuật ngữ này luật hiện hành không còn sử dụng nữa.

giay-chung-nhan-dang-ky-dau-tu

Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm các thông tin sau:

1. Tên dự án đầu tư.

2. Nhà đầu tư.

3. Mã số dự án đầu tư.

4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

5. Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

6. Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

7. Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

 1. Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 2. Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

9. Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

10. Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

2. Trường hợp nào cần xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư?

Khi đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư có thể đầu tư dưới nhiều hình thức khác nhau. Các hình thức đầu tư theo quy định của pháp luật đầu tư hiện hành, gồm:

 • Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế;
 • Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;
 • Thực hiện dự án đầu tư;
 • Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của Chính phủ.

Theo quy định tại Điều 37 Luật Đầu tư 2020 quy định về trường hợp Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như sau:

Điều 37. Trường hợp thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

1. Các trường hợp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

a) Dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài;

b) Dự án đầu tư của tổ chức kinh tế quy định tại khoản 1 Điều 23 của Luật này.

Điều 23. Thực hiện hoạt động đầu tư của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

1. Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

b) Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ;

c) Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

3. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương năm 2024

Một trong những bước quan trọng khi thực hiện dự án đầu tư tại Bình Dương là Nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại Bình Dương cấp giấy phép để dự án được thực hiện một cách hợp pháp.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư phải đáp ứng đầy đủ các kiện được nêu dưới đây:

 • Dự án đầu tư mà Nhà đầu tư thực hiện không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Dự án đầu tư phải có địa điểm thực hiện rõ ràng và hợp pháp;
 • Dự án đầu tư phải phù hợp với quy hoạch;
 • Nhà đầu tư phải đáp ứng các điều kiện về tiếp cận thị trường;
 • Dự án phải đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất, số lượng lao động sử dụng (nếu có).

dich-vu-lam-the-apec

4. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương năm 2024

Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương bao gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện Dự án đầu tư (Theo mẫu A.I.6 – Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT);

– Giấy tờ pháp lý của Nhà đầu tư:

+ Nếu Nhà đầu tư là cá nhân: Chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu;

+ Nếu Nhà đầu tư là tổ chức: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy chứng nhận thành lập/ Giấy phép hoạt động.

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung sau: hình thức đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, địa điểm đầu tư, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

– Nhà đầu tư chuẩn bị 01 trong các tài liệu chứng minh năng lực tài chính sau:

+ Báo cáo tài chính 02 (hai) năm gần nhất của Nhà đầu tư;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;

+ Tài liệu khác nêu rõ về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;

– Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận Nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện Dự án đầu tư;

– Nội dung giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC cần có hợp đồng BCC.

Lưu ý: Đối với những văn bản do Cơ quan nước ngoài cấp, Nhà đầu tư phải cung cấp tài liệu đã được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật. (Xem thêm: Hướng dẫn hợp pháp hóa lãnh sự giấy tờ của nước ngoài)

5. Thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương năm 2024

Căn cứ vào địa điểm thực hiện dự án đầu tư mà việc nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương sẽ khác nhau, cụ thể:

– Đối với địa điểm thực hiện dự án đầu tư nằm ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương (Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương);

– Đối với địa điểm thực hiện dự án đầu tư nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được nộp tại Ban quản lý các khu công nghiệp Bình Dương (Địa chỉ: Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương theo quy định hiện hành là 15 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ.

6. Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là thời hạn hoạt động của dự án đầu tư. Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ do Cơ quan cấp giấy chứng nhận xem xét và quyết định dựa trên cơ sở về quy mô, địa điểm, mục tiêu và yêu cầu hoạt động của dự án đầu tư. Theo đó, thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không được vượt quá thời hạn tối đa như sau:

– Đối với hoạt động của dự án đầu tư trong khu kinh tế không quá 70 năm.

– Đối với hoạt động của dự án đầu tư ngoài khu kinh tế không quá 50 năm.

– Đối với dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm thì thời hạn hoạt động của dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

7. Dịch vụ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương của Công ty Luật CIS.

Đối với lĩnh vực đầu tư, Công ty Luật CIS đã có nhiều năm kinh nghiệm và đạt nhiều thành công trong việc xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương cho các Nhà đầu tư nước ngoài từ các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

Tư vấn điều kiệnhồ sơ, thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, điều chỉnhthay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;

– Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;

– Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;

– Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;

– Tư vấn, thực hiện thủtục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương năm 2024. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Bình Dương hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582               Hotline: 0916.568.101

Email: info@cis.vn