Các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Đồng Nai 2024

Với địa thế và tiềm lực kinh tế, Đồng Nai đang dần khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế tại Việt Nam bằng việc thu hút nhiều Nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty tại Đồng Nai.

Bài viết dưới đây của Công ty Luật CIS sẽ cung cấp cho bạn đọc những thông tin chi tiết về các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Đồng Nai mới nhất.

1. Công ty có vốn nước ngoài là gì?

Công ty có vốn nước ngoài là công ty được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam và trong công ty đó có ít nhất một cá nhân mang quốc tịch nước ngoài hoặc một tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài là thành viên/cổ đông, theo đó, vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài có thể chiếm một phần hoặc 100% vốn điều lệ của công ty.

2. Các hình thức Công ty vốn nước ngoài

Về hình thức công ty, Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn một trong các loại hình doanh nghiệp sau đây:

– Công ty Cổ phần: là công ty có ít nhất 03 cổ đông góp vốn thành lập và không hạn chế số lượng tối đa, trong đó, có ít nhất 01 cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài;

– Công ty TNHH một thành viên: là công ty có một chủ sở hữu duy nhất là cá nhân có quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức nước ngoài;

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên: là công ty có ít nhất 2 thành viên góp vốn thành lập và số lượng thành viên tối đa là 50 thành viên, trong đó, có ít nhất 01 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài;

– Công ty Hợp danh: là công ty có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty và có thể có thêm thành viên góp vốn, trong đó, có ít nhất 01 thành viên là cá nhân hoặc tổ chức nước ngoài.

giay-chung-nhan-dau-tu-dong-nai
Giấy chứng nhận đầu tư

3. Điều kiện thành lập công ty vốn nước ngoài tại Đồng Nai 2024

Theo quy định hiện hành, để thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Đồng Nai, Nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện cơ bản sau:

Thứ nhất, Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như: tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế; Hình thức đầu tư (liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, 100% vốn nước ngoài,…); Phạm vi hoạt động đầu tư; Năng lực của nhà đầu tư; đối tác tham gia thực hiện hoạt động đầu tư,… khi đầu tư trong các ngành, nghề thuộc danh mục ngành, nghề hạn chế tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (còn được gọi là điều kiện tiếp cận thị trường).

Các điều kiện tiếp cận thị trường được quy định trong các điều ước quốc tế đầu tư mà Việt Nam đã tham gia, ký kết như:

– Biểu cam kết về thương mại dịch vụ WTO;

– Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA);

– Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam- Nhật Bản;

– Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc;

– Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu;

– Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Thứ hai, Nhà đầu tư nước ngoài phải có Dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay còn được gọi là Giấy phép đầu tư) trước khi thành lập công ty.

4. Các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Đồng Nai 2024

a) Thủ tục xin Cấp Giấy phép đầu tư:

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020, để thành lập công ty có vốn nước ngoài, Nhà đầu tư nước ngoài phải có Dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp xin cấp Giấy phép đầu tư (còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

Tuỳ thuộc vào nội dung, tính chất, quy mô đầu tư mà Dự án đầu tư được pháp luật Việt Nam phân thành 02 loại: (1) dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, và (2) dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. Theo đó, thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư của hai loại dự án này sẽ khác nhau về trình tự, thủ tục, hồ sơ xin Giấy phép đầu tư.

∗ Đối với Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nếu dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do Nhà đầu tư đề xuất bao gồm các giấy tờ sau đây:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

– Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với Nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập, Quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là tổ chức;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư; Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

– Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

– Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

– Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

dich-vu-lam-the-apec

Cơ quan giải quyết: Tùy thuộc vào một số yếu tố như mục tiêu dự án, quy mô, mức độ ảnh hưởng đến môi trường, nhu cầu sử dụng đất mà dự án đầu tư có thể thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan tiếp nhận nhận hồ sơ:

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Quốc Hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, thì Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND Đồng Nai: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

∗ Đối với Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nếu dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục xin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Giấy phép đầu tư).

Theo đó, để thực hiện thủ tục xin Giấy phép đầu tư, Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ liên quan sau:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của Nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm:

+ Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu nếu Nhà đầu tư là cá nhân;

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hoạt động/ Giấy phép thành lập/ Quyết định thành lập nếu Nhà đầu tư là tổ chức;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau:

+ Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;

+ Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;

+ Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư; Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Hợp đồng thuê đất/ Thỏa thuận thuê địa điểm/ Hợp đồng thuê văn phòng/ Hợp đồng thuê nhà xưởng và các tài liệu khác chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê, trừ trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

– Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

– Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

– Nếu bạn ủy quyền cho công ty dịch vụ hoặc cá nhân khác nộp hồ sơ thì cung cấp Hợp đồng dịch vụ/ Giấy ủy quyền và giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sơ.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ:

Khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ đó đến một trong các cơ quan sau:

– Đối với dự án đầu tư ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: số 3 Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

– Đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tại Đồng Nai: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tại địa chỉ: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền cấp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

b) Thành lập doanh nghiệp

Sau khi trải qua quá trình xin cấp Giấy phép đầu tư và nhận được cấp Giấy phép đầu tư, Nhà đầu tư sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp.

Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp hướng đến, Nhà đầu tư sẽ phải chuẩn bị những loại giấy tờ cụ thể như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

– Điều lệ công ty;

– Bản sao các giấy tờ sau đây: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của chủ sở hữu là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của chủ sở hữu là tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

– Bản sao Giấy phép đầu tư.

– Danh sách thành viên nếu nhà đầu tư đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài nếu nhà đầu tư đăng ký thành lập công ty cố phần.

Cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xin thành lập công ty: Hồ sơ được nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

c) Xin giấy phép kinh doanh (Giấy phép con):

Theo quy định hiện hành, nếu công ty có vốn nước ngoài hoạt động trong một số lĩnh vực mà theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư phải xin Giấy phép kinh doanh (còn được gọi là giấy phép con) trước khi triển khai hoạt động, thì sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công ty phải thực hiện thủ tục xin giấy phép kinh doanh.

Một số hoạt động kinh doanh phải thực hiện thủ tục xin Giấy phép con như:

– Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;

– Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn;

– Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

– Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;

– Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;

– Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;

– Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;

– Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Ngoài việc xin Giấy phép đầu tư (Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty có vốn nước ngoài cần thực hiện một số thủ tục khác để công ty có thể hoạt động.

Công ty Luật CIS đã có bài viết “Những việc cần làm sau khi thành lập công ty”. Quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết Tại đây.

5. Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Đồng Nai của Công ty Luật CIS

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

Tư vấn điều kiệnhồ sơ, thủ tục xin Giấy phép đầu tư, điều chỉnhthay đổi giấy phép đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;

– Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;

– Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;

– Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;

– Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;

– Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Đồng Nai 2024. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Đồng Nai hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582               Hotline: 0916.568.101

Email: info@cis.vn