• Dịch vụ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch

    Dịch vụ đăng ký sử dụng mã số, mã vạch

    Các sản phẩm mà chúng ta tiêu dùng hàng ngày thường được dán các mã số, mã vạch. Vậy, mã số, mã vạch là gì và có ý nghĩa như thế nào? Các tổ chức, cá nhân cần làm gì để gắn những mã số, mã vạch đó lên hàng... Read More »
  • Đăng ký bảo hộ Logo mới nhất năm 2024

    Đăng ký bảo hộ Logo mới nhất năm 2024

    Đăng ký bảo hộ logo là thủ tục pháp lý giúp các công ty chứng nhận quyền sở hữu hợp pháp đối với logo của mình. Thủ tục này được thực hiện tại các cơ quan có thẩm quyền, bao gồm nhiều bước khác nhau. Trong bài... Read More »