Hai trường hợp thường dễ bị xóa hộ khẩu nhất từ 01/07/2021

Từ trước đến nay, Sổ hộ khẩu luôn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với mỗi công dân Việt Nam. Bên cạnh vai trò thể hiện địa chỉ thường trú của mỗi cá nhân, sổ hộ khẩu còn là giấy tờ không thể thiếu trong nhiều thủ tục hành chính quan trọng. Tuy nhiên, sắp tới đây ngày 01/07/2021, Luật cư trú ban hành năm 2020 sẽ có…