• Gia hạn thẻ Apec ở TP.HCM

    Gia hạn thẻ Apec ở TP.HCM

    Thẻ APEC (hay còn gọi là Thẻ Doanh nhân ABTC) là một giấy tờ đặc biệt dùng để thay thế visa đi 19 quốc gia trong khối APEC. Khi sở hữu Thẻ Apec, Doanh nhân sẽ thuận lợi trong việc đi lại làm ăn, hợp tác kinh doanh, tham dự... Read More »