• Hướng dẫn xin cấp thẻ Apec ở Long An

    Hướng dẫn xin cấp thẻ Apec ở Long An

    Thẻ APEC (hay còn gọi là Thẻ Doanh nhân ABTC) là một tấm thẻ đặc quyền do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Quốc gia trong khối Apec cấp cho Doanh nhân mang quốc tịch nước mình để tạo điều kiện thuận lợi cho họ... Read More »