Thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền game (trò chơi điện tử)

Hiện nay, game (hay còn gọi là trò chơi điện tử) là một trong các phương tiện giải trí phổ biến được nhiều người trẻ lựa chọn.

Việc sản xuất game được thực hiện bởi các lập trình viên game chuyên nghiệp, được trang bị cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đạt yêu cầu, và có thể mất đến vài năm mới hoàn thiện được một bộ game. Tuy nhiên, vấn nạn vi phạm bản quyền game đang diễn ra ngày càng phức tạp, đặc biệt trong thời đại công nghệ số hiện nay, việc “crack”, hay còn gọi là “bẻ khóa” game đang ngày một tinh vi hơn khiến các Nhà phát hành game vô cùng “đau đầu”.

Vậy làm thế nào để Nhà phát hành game bảo hộ bản quyền game của mình?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết Thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền game.

1. Bản quyền (quyền tác giả) là gì?

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) thì:

Điều 4. Giải thích từ ngữ

2. Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.

Như vậy, bản quyền (hay còn gọi là quyền tác giả) là một thuật ngữ pháp lý được sử dụng để mô tả về quyền của Tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm mà mình sở hữu.

2. Bảo hộ bản quyền game là gì?

Bản quyền game là quyền của Người lập trình game (thường là các kỹ sư công nghệ thông tin) và quyền của Người sở hữu game đó.

Như vậy, Bảo hộ bản quyền game là bảo hộ quyền cho Tác giả và Chủ sở hữu quyền tác giả đối với game theo quy định pháp luật sở hữu trí tuệ.

Theo quy định tại Điểm m Khoản 1 Điều 14 và Khoản 1 Điều 22 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019), game (hay còn gọi là trò chơi điện tử) được bảo hộ dưới hình thức chương trình máy tính, theo đó:

Điều 14. Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

 1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm: 

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

Điều 22. Quyền tác giả đối với chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu

1. Chương trình máy tính là tập hợp các chỉ dẫn được thể hiện dưới dạng các lệnh, các mã, lược đồ hoặc bất kỳ dạng nào khác, khi gắn vào một phương tiện mà máy tính đọc được, có khả năng làm cho máy tính thực hiện được một công việc hoặc đạt được một kết quả cụ thể.

Chương trình máy tính được bảo hộ như tác phẩm văn học, dù được thể hiện dưới dạng mã nguồn hay mã máy.

Pháp luật bản quyền bảo hộ Người trực tiếp sáng tạo ra game và Chủ sở hữu quyền tác giả game. Như vậy, chúng ta có 2 chủ thể là: Tác giả và Chủ sở hữu quyền tác giả, cụ thể:

Điều 37 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) quy định:

Điều 37. Chủ sở hữu quyền tác giả là tác giả

Tác giả sử dụng thời gian, tài chính, cơ sở vật chất – kỹ thuật của mình để sáng tạo ra tác phẩm có các quyền nhân thân quy định tại Điều 19 và các quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này.

Đối với Chủ sở hữu game, Chủ sở hữu game có thể là: Tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho Tác giả hoặc giao kết hợp đồng với Tác giả; hay Tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền tác giả; hay Tổ chức, cá nhân được chuyển giao một, một số hoặc toàn bộ các quyền tác giả.

3. Tại sao phải đăng ký bảo hộ bản quyền game?

thu-tuc-dang-ky-bao-ho-ban-quyen-game

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) thì:

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

1. Quyền tác giả phát sinh kể từ khi tác phẩm được sáng tạo và được thể hiện dưới một hình thức vật chất nhất định, không phân biệt nội dung, chất lượng, hình thức, phương tiện, ngôn ngữ, đã công bố hay chưa công bố, đã đăng ký hay chưa đăng ký.

Như vậy, sau khi một game được hoàn thành, game đó sẽ tự động được bảo hộ, không phụ thuộc game đó đã được đăng ký hay chưa. Tuy nhiên, trên thực tế, pháp luật luôn khuyến khích Tác giả hoặc Chủ sở hữu game đăng ký bản quyền game để được cấp “Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả”.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) thì:

Điều 49. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan

3. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả, quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

Như vậy, nếu bạn đã đăng ký bản quyền game thì bạn không có nghĩa vụ chứng minh bản quyền game thuộc về mình khi có tranh chấp xảy ra, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.

4. Thủ tục đăng ký bảo hộ bản quyền game như thế nào?

Thủ tục đăng ký bản quyền game được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Hoàn thiện game (tác phẩm đăng ký) và chuẩn bị hồ sơ đăng ký như hướng dẫn ở Mục 5;

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền game tại Cục bản quyền tác giả;

Bước 3: Cục Bản quyền tác giả thẩm định và cấp Giấy chứng nhận.

5. Hồ sơ đăng ký bảo hộ bản quyền game gồm những gì?

to-khai-dang-ky-quyen-tac-gia

Hồ sơ đăng ký bản quyền game gồm có:

 1. Tờ khai đăng ký bản quyền game (Tải về );
 2. CMND/CCCD của Tác giả;
 3. CMND/CCCD của Chủ sở hữu quyền tác giả nếu là cá nhân hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu là Công ty;
 4. Game (hay còn gọi là trò chơi điện tử) muốn đăng ký;
 5. Giấy uỷ quyền, nếu người nộp hồ sơ là người được uỷ quyền;
 6. Tài liệu chứng minh quyền nộp hồ sơ, nếu người nộp hồ sơ thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;
 7. Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu phần mềm game có đồng tác giả;
 8. Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả thuộc sở hữu chung.

Các tài liệu quy định tại các điểm 3, 4, 5 và 6 phải được làm bằng tiếng Việt; trường hợp làm bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch ra tiếng Việt và có công chứng/chứng thực. Các tài liệu gửi kèm hồ sơ đăng ký bản quyền game nếu là bản sao phải có công chứng, chứng thực.

6. Bản quyền game được bảo hộ bao nhiêu năm?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019) thì:

Điều 27. Thời hạn bảo hộ quyền tác giả

2. Quyền nhân thân quy định tại khoản 3 Điều 19 và quyền tài sản quy định tại Điều 20 của Luật này có thời hạn bảo hộ như sau:

a) Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; …

b) Tác phẩm không thuộc loại hình quy định tại điểm a khoản này có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và năm mươi năm tiếp theo năm tác giả chết; trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ năm mươi sau năm đồng tác giả cuối cùng chết;

c) Thời hạn bảo hộ quy định tại điểm a và điểm b khoản này chấm dứt vào thời điểm 24 giờ ngày 31 tháng 12 của năm chấm dứt thời hạn bảo hộ quyền tác giả.

Như vậy, thời hạn bảo hộ bản quyền game sẽ có 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Phần mềm game khuyết danh là phần mềm game khi công bố không có hoặc chưa có tên tác giả thì thời hạn bảo hộ là 75 năm kể từ khi phần mềm game được công bố lần đầu tiên.
 • Trường hợp 2: Phần mềm game đã có thông tin tác giả thì thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả50 năm tiếp theo năm tác giả chết, trường hợp có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

7. Kinh nghiệm đăng ký bản quyền game

Không phải mọi hồ sơ đăng ký bản quyền game là giống nhau, mà với mỗi trường hợp thì thành phần hồ sơ và các nội dung trong hồ sơ đăng ký bản quyền game cũng có sự đặc thù. Ví dụ như:

 • Tác giả đồng thời là chủ sở hữu bản quyền game;
 • Tác giả không đồng thời là chủ sở hữu bản quyền game (nhân viên công ty, hoặc nhân viên thuê ngoài…);
 • Phần mềm game có đồng tác giả (nhiều người cùng thiết kế, lập trình game);

Nếu bạn không chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ và không điền đầy đủ thông tin trong từng loại hồ sơ thì có thể Cục Bản quyền tác giả sẽ từ chối hồ sơ. Do đó, các bạn cần liên hệ với một Tổ chức chuyên nghiệp để đánh giá phần mềm game của bạn có đáp ứng điều kiện, để tư vấn và giúp bạn hoàn thiện hồ sơ đăng ký bản quyền game một cách tốt nhất.

8. Dịch vụ đăng ký bản quyền game của Công ty Luật CIS

dang-ky-bao-ho-ban-quyen-game

Luật sư và chuyên viên của Công ty Luật CIS đã được đào tạo chuyên sâu về bản quyền và Sở hữu trí tuệ từ Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Chúng tôi có đủ năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ bạn:

 • Tư vấn đăng ký bản quyền game.
 • Hoàn thiện hồ sơ, theo dõi đơn đăng ký bản quyền game và phúc đáp với cơ quan đăng ký (nếu có).
 • Tiếp nhận Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả game.
 • Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả game.

Nếu bạn muốn tư vấn hoặc muốn đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả, Bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới đây:

PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580
Email: info@cis.vnsohuutritue@cis.vn