Thủ tục đăng ký sáng chế tại Đồng Nai

Đăng ký sáng chế là một thủ tục cần thiết để những giải pháp kỹ thuật có tính mới, tính sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghiệp cao được pháp luật bảo hộ độc quyền. Vậy việc đăng ký sáng chế dễ hay khó, quy trình đăng ký sáng chế sẽ gồm các bước nào, và đặc biệt tại Đồng Nai, các quy trình này có khác không?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký sáng chế tại Đồng Nai cho các bạn.

1. Sáng chế là gì?

Ở Việt Nam, khi nói về sáng chế, người ta định nghĩa là: sáng chế là việc nghĩ và chế tạo ra cái trước đó chưa từng có, thường là tạo ra loại máy mới hay sáng chế là mình tự chế ra một vật gì đó không có, hoặc đã có hoặc làm cho vật đó nhìn mới hơn, hoặc làm cho vật đó đẹp mắt hơn.

Theo Wikipedia, Sáng chế (tiếng Anh: invention) là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phầm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Theo quy định của pháp luật Sở hữu trí tuệ hiện hành, sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

2. Điều kiện đăng ký sáng chế là gì?

Khoản 1 Điều 58 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bổ sung 2009, 2019) quy định: Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có tính mới;

– Có trình độ sáng tạo;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Có tính mới;

– Có khả năng áp dụng công nghiệp.

Chi tiết xem thêm tại đây (link bài viết đăng ký sáng chế tại Cần Thơ)

3. Sản phẩm nào không được đăng ký sáng chế?

Theo quy định tại Điều 59 Luật sở hữu trí tuệ, nêu rõ các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế bao gồm:

Điều 59. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa sáng chế:

1. Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;

2. Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, thực hiện trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

3. Cách thức thể hiện thông tin;

4. Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

5. Giống thực vật, giống động vật;

6. Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

7. Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

4. Thủ tục đăng ký sáng chế tại Đồng Nai như thế nào?

Θ Bước 1: Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế trước khi nộp đơn

Việc tra cứu sáng chế trước khi nộp đơn là một việc làm cần thiết. Kết quả tra cứu sẽ giúp xác định được liệu sáng chế mình dự định đăng ký có khả năng đăng ký thành công và có xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay không.

Tuy nhiên, việc này thật sự rất khó, vì bạn phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thì mới có thể thực hiện được. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tìm một Công ty luật hoặc một Tổ chức chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm để họ đánh giá.

Θ Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ cho việc đăng ký sáng chế

Sau khi đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế (kết quả giai đoạn tra cứu), Nhà sáng chế hoặc Chủ sở hữu sáng chế cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký sáng chế theo Mục 5 bên dưới để nộp đơn đăng ký sáng chế. Hồ sơ đăng ký sáng chế được hướng dẫn tại Mục 5 bên dưới.

Θ Bước 3: Nộp đơn đăng ký tới Cục sở hữu trí tuệ

Sau khi đã chuẩn bị xong hồ sơ đăng ký sáng chế, bạn nên sớm nộp đơn đăng ký để có ngày ưu tiên sớm nhất.

Θ Bước 4: Thẩm định đơn sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ

Đơn đăng ký sáng chế sau khi được nộp sẽ trải qua các giai đoạn thẩm định hình thức, công bố đơn, thẩm định nội dung đơn trước khi được Cục sở hữu trí tuệ đồng ý hoặc từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký độc quyền sáng chế.

Chi tiết xem tại đây (link bài viết đăng ký sáng chế tại Cần Thơ)

Θ Bước 5: Nhận giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ sáng chế

Trường hợp sáng chế đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo và yêu cầu chủ đơn nộp phí cấp văn bằng trong một thời hạn nhất định. Theo đó, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ cấp bản gốc Giấy chứng nhận bảo hộ độc quyền sáng chế.

Sau khi được cấp Văn bằng độc quyền sáng chế, hàng năm chủ sở hữu sáng chế phải nộp phí duy trì sáng chế tại Cục sở hữu trí tuệ. Trường hợp vì lý do nào đó mà phí duy trì không được nộp, văn bằng bảo hộ sáng chế sẽ chấm dứt hiệu lực.

Trường hợp sáng chế không đáp ứng điều kiện bảo hộ, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo dự định từ chối cấp văn bằng bảo hộ, theo đó, Cục cho chủ đơn một thời gian để giải trình, phản đối. Nếu nội dung giải trình của chủ đơn được chấp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo nộp lệ phí để cấp bằng. Nếu nội dung giải trình không được chấp nhận, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra quyết định từ chối bảo hộ sáng chế.

tien-trinh-dang-ky-sang-che
Hình ảnh: sơ đồ tiến trình đăng ký sáng chế

5. Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm những giấy tờ, tài liệu sau:

– Tờ khai đăng ký sáng chế, đánh máy theo mẫu;

– Bản mô tả sáng chế/ giải pháp hữu ích; Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích phải đáp ứng quy định tại điểm 23.6 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN. Bản mô tả sáng chế/giải pháp hữu ích gồm có Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).

Phần mô tả phải được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế theo các nội dung sau:

 • Tên sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Bản chất kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);
 • Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Ví dụ thực hiện sáng chế/giải pháp hữu ích;
 • Những lợi ích (hiệu quả) có thể đạt được.

Yêu cầu bảo hộ được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): được tách thành trang riêng.

– Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích. Tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không được vượt quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng. Bản tóm tắt sáng chế/giải pháp hữu ích không bắt buộc phải nộp tại thời điểm nộp đơn và người nộp đơn có thể bổ sung sau;

– Chứng từ nộp phí, lệ phí.

Và Các tài liệu khác (nếu có)

– Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích được nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

– Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);

– Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu đơn đăng ký sáng chế có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

6. Nộp hồ sơ đăng ký sáng chế ở đâu?

Người nộp đơn có thể lựa chọn hình thức nộp đơn trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc nộp đơn trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu trí tuệ, cụ thể:

⇒Hình thức nộp đơn trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

Bạn có thể nộp đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích trực tiếp hoặc qua dịch vụ của bưu điện đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ cụ thể như sau:

– Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

– Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Trường hợp nộp hồ sơ đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích qua đường bưu điện, người nộp đơn cần chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng của Cục Sở hữu trí tuệ, sau đó phô tô Giấy biên nhận chuyển tiền gửi kèm theo hồ sơ đơn đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ để chứng minh khoản tiền đã nộp.

(Lưu ý: Khi chuyển tiền phí, lệ phí đến một trong các điểm tiếp nhận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, bạn cần gửi hồ sơ qua bưu điện tương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).

⇒Hình thức nộp đơn trực tuyến

Bình thức nộp đơn trực tuyếntương ứng đến điểm tiếp nhận đơn đó).hận đơn nêu trên của Cục Sở hữu trí tuệ, trí tuệ để chứng minh

http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

Để đăng ký theo cách này bạn cần có chữ ký số (còn gọi là USB Token) và phải đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

7. Sáng chế được bảo hộ độc quyền bao nhiêu năm?

Bằng độc quyền Sáng chế có hiệu lực kể từ ngày cấp kéo dài đến hết 20 năm kể từ ngày nộp đơn (khoản 2 Điều 93 Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009, 2019)

8. Tại sao cần phải đăng ký sáng chế?

– Sáng chế có thể dễ bị sao chép, bắt chước, theo đó, đăng ký sáng chế để được nhà nước bảo hộ độc quyền sử dụng và khai thác sáng chế.

– Một sáng chế được tạo ra thường là kết quả của sự đầu tư rất lớn, đầu tư tài chính, trí tuệ, công sức,… Bên cạnh đó, mức độ thành công khi nghiên cứu, sáng tạo không phải lúc nào cũng đạt được hiệu quả. Nếu sáng chế được tạo ra mà người khác sử dụng thì sẽ là rủi ro rất lớn cho nhà đầu tư, chưa nói đến việc vòng đời công nghệ ngày càng ngắn, chủ đầu tư chưa kịp thu hồi khoản đầu tư. Nên, đăng ký bảo hộ sáng chế là giải pháp hiệu quả nhất và phù hợp nhất để bảo vệ sáng chế, ngăn chặn các hành vi xâm phạm sáng chế.

– Khi có tranh chấp xảy ra thì chủ sở hữu có thể dựa trên Bằng độc quyền sáng chế của mình để yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm.

– Việc được cấp văn bằng bảo hộ sáng chế giúp chủ sở hữu tạo ra thêm nhiều nguồn thu nhập. Những khoản thu nhập có thể kể đến là: thu nhập từ hợp đồng chuyển nhượng sáng chế, lợi nhuận từ quá trình khai thác thương mại…

9. Phí đăng ký sáng chế bao nhiêu?

Phí đăng ký sáng chế tùy thuộc vào số lượng trang bản mô tả, số lượng hình vẽ mà bạn nộp kèm. Thông thường chi phí đăng ký 1 sáng chế cho 01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, dưới 06 trang bản mô tả và không có hình vẽ là khoảng 1.770.000 VNĐ.

Lưu ý: Đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cần được phân loại sáng chế quốc tế (IPC), trường hợp người nộp đơn không phân loại hoặc phân loại không chính xác thì Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành phân loại và người nộp đơn cần nộp phí phân loại theo quy định.

10. Những lưu ý khi đăng ký sáng chế tại Đồng Nai

Không phải sáng chế nào đăng ký cũng được cấp Văn bằng bảo hộ mà sáng chế đó cần phải đáp ứng nhiều điều kiện như:

 • Tính mới.
 • Tính sáng tạo.
 • Khả năng áp dụng công nghiệp.

Và không thuộc vào các trường hợp pháp luật quy định không được xem là sáng chế.

Như vậy, để sáng chế được bảo hộ, phải xem sáng chế của bạn có đáp ứng những điều kiện trên hay không. Tuy nhiên, việc này thật sự rất khó, vì bạn phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thì mới có thể thực hiện được. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tìm một Công ty luật hoặc một Tổ chức chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm để họ đánh giá.

Bên cạnh đó, thời gian để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét bảo hộ thương hiệu của bạn thường kéo dài khá lâu, khoảng 2 năm. Và trong suốt thời gian này, bạn phải theo dõi các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, nếu không, việc nộp đơn đăng ký sẽ không mang lại kết quả gì. Nếu bạn nhờ một Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp thì họ sẽ làm việc này cho bạn.

11. Dịch vụ đăng ký sáng chế tại Đồng Nai của Công ty Luật CIS

Công ty Luật Bản quyền Quốc tế (CIS Law Firm) là Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp được chứng nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Luật sư và chuyên viên của Chúng tôi đã được đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ từ Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Chúng tôi có đủ năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ bạn.

 • Tra cứu thông tin liên quan đến sáng chế;
 • Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng sáng chế tại Đồng Nai;
 • Tư vấn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế tại Đồng Nai;
 • Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền sáng chế tại Đồng Nai;
 • Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền sáng chế tại Đồng Nai;
 • Ghi nhận những thay đổi liên quan đến bằng độc quyền sáng chế tại Đồng Nai;
 • Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế tại Đồng Nai;
 • Quản lý hồ sơ đăng ký sáng chế đến khi có kết quả cuối cùng, chủ động cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ và kịp thời phúc đáp ý kiến của Cơ quan đăng ký.

Nếu bạn muốn tư vấn về thủ tục đăng ký sáng chế tại Đồng Nai, Bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới đây:

PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580
Email: 
info@cis.vn – sohuutritue@cis.vn