Tập đoàn Marriott thất bại khi phản đối cấp đăng ký nhãn hiệu

Ngày 3/5/2018, Cơ quan Sở hữu trí tuệ Vương Quốc Anh (UK IPO) đã từ chối yêu cầu phản đối cấp văn bằng đối với nhãn hiệu “JacHotels”, được nộp bởi JacTravel, một công ty cung cấp dịch vụ lưu trú, khách sạn. Nhãn hiệu được nộp đơn năm 2015 cho dịch vụ vận tải, thông tin du lịch và dịch vụ lưu trú. AC Hotels là một chuỗi khách…