Thủ tục đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách

Hình dáng bên ngoài của ly, tách nói riêng cũng như là các sản phẩm đồ gia dụng nói chung là yếu tố đầu tiên thu hút người tiêu dùng, quyết định việc họ có bỏ tiền để mua sản phẩm hay không. Bạn chắc chắn sẽ không hy vọng sản phẩm ly, tách mà mình dày công thiết kế bị người khác sử dụng và trục lợi. Do đó, việc đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách ngay từ đầu luôn được xem là cách tối ưu để bảo vệ thành quả sáng tạo cũng như vị thế của doanh nghiệp bạn. Đặc biệt, đối với sản phẩm ly, tách: một trong những loại hàng hóa rất dễ bị sao chép, làm nhái bởi sự đặc trưng về kiểu dáng.

Vậy, bạn phải làm gì để bảo vệ độc quyền của mình đối với sản phẩm ly, tách? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách.

1. Đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách là gì?

Đăng ký độc quyền sản phẩm ly tách là một thủ tục hành chính, theo đó, công ty/ người sáng tạo ra mẫu thiết kế ly tách mới tiến hành nộp đơn đăng ký để được nhà nước bảo hộ độc quyền kiểu dáng của sản phẩm.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, hình dáng của ly, tách được xem là kiểu dáng công nghiệp. Theo đó, Đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách là việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với hình dáng bên ngoài của ly, tách tại Cục Sở hữu trí tuệ để hưởng độc quyền đối với kiểu dáng nói trên, đồng thời ngăn chặn các hành vi làm nhái, sao chép kiểu dáng của sản phẩm ly, tách.

dang-ky-doc-quyen-san-pham-ly-tach

2. Điều kiện đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách là gì?

Theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019 về kiểu dáng công nghiệp:

Điều 6. Căn cứ phát sinh, xác lập quyền sở hữu trí tuệ

3. Quyền sở hữu công nghiệp được xác lập như sau:

a) Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí, nhãn hiệu được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Theo đó, nếu bạn muốn độc quyền kiểu dáng ly, tách do bạn sáng tạo ra thì bạn phải đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Căn cứ  “độc quyền” đối với kiểu dáng ly, tách của bạn chính là Văn bằng bảo hộ được Cục Sở hữu trí tuệ cấp với tên gọi là Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp.

Tuy nhiên, không phải kiểu dáng ly, tách nào cũng có thể được cấp văn bằng bảo hộ mà kiểu dáng, mẫu mã đó phải đáp ứng điều kiện bảo hộ theo quy định của pháp luật. Để kiểu dáng ly, tách được bảo hộ, thì kiểu dáng đó phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Có tính mới; Có tính sáng tạo; Có khả năng áp dụng công nghiệp.

dang-ky-doc-quyen-san-pham-ly-tach

Tính mới của Kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 65 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019:

Điều 65. Tính mới của kiểu dáng công nghiệp 

1. Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

2. Hai kiểu dáng công nghiệp không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớkhông thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

3. Kiểu dáng công nghiệp được coi là chưa bị bộc lộ công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó.

4. Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu được công bố trong các trường hợp sau đây với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố:

a) Kiểu dáng công nghiệp bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này;

b) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) Kiểu dáng công nghiệp được người có quyền đăng ký quy định tại Điều 86 của Luật này trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức.

Tính sáng tạo của Kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 66 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019:

Điều 66. Tính sáng tạo của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Khả năng áp dụng công nghiệp của Kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào?

Theo quy định tại Điều 67 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019:

Điều 67. Khả năng áp dụng công nghiệp của kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

3. Đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách như thế nào?

Để kiểu dáng ly, tách của bạn được bảo hộ, bạn phải thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp theo như hướng dẫn tại Mục 4 dưới đây;

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hình thức trong 01 tháng, kể từ ngày bạn nộp đầy đủ hồ sơ;

Bước 3: Đơn hợp lệ sẽ được Cục Sở hữu trí tuệ công bố trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày hợp lệ;

Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung trong 07 tháng, kể từ ngày công bố đơn;

Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ sẽ thông báo cấp văn bằng bảo hộ/từ chối cấp văn bằng cho bạn.

Bạn có thể tham khảo tiến trình xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Cục sở hữu trí tuệ thông qua sơ đồ dưới đây.

dang-ky-doc-quyen-san-pham-ly-tach

4. Hồ sơ đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng ly, tách gồm có:

  1. Tờ khai đăng ký (Tải về mẫu A03)
  2. Bản mô tả kiểu dáng ly, tách với những nội dung sau: Tên kiểu dáng công nghiệp, lĩnh vực sử dụng kiểu dáng công nghiệp, kiểu dáng công nghiệp tương tự gần nhất, liệt kê ảnh chụp hoặc bản vẽ, phần mô tả chi tiết kiểu dáng công nghiệp và yêu cầu bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.
  3. Bộ ảnh chụp/bản vẽ kiểu dáng ly, tách;
  4. Giấy ủy quyền (nếu nộp đơn thông qua đại diện);
  5. Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Cục Sở hữu trí tuệ);
  6. Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng quyền đăng ký của người khác);
  7. Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

5. Nộp hồ sơ đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách ở đâu

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng ly, tách bằng những cách sau:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng ly, tách trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu Trí tuệ dưới đây:

  1. Trụ sở Cục Sở hữu Trí tuệ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
  2. Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh);
  3. Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Cách 2: Nộp hồ sơ trực tuyến

Bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng ly, tách trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của Cục Sở hữu Trí tuệ theo đường link:

http://dvctt.noip.gov.vn:8888/HomePage.do

Để đăng ký theo cách này bạn cần có chữ ký số (còn gọi là USB Token) và phải đăng ký tài khoản trên Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Cách 3: Nộp thông qua Tổ chức Đại diện sở hữu công nghiệp như Công ty Luật CIS. Tổ chức đại diện SHCN là tổ chức dịch vụ SHTT chuyên nghiệp, đã được Cục SHTT cấp giấy phép và ghi nhận trong hệ thống quản lý của Cục. Theo đó, bạn chỉ cần ký Giấy ủy quyền, mọi giấy tờ và giao dịch với Cục sẽ do tổ chức này chủ động thực hiện.

6. Ly, tách được bảo hộ độc quyền bao nhiêu năm?

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019 thì:

Điều 93. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ

4. Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp và kéo dài đến hết năm năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần năm năm.

Theo quy định trên, thời hạn bảo hộ sử dụng độc quyền kiểu dáng ly, tách là 05 năm tính từ ngày nộp đơn. Bạn có thể thực hiện thủ tục gia hạn để tiếp tục hưởng độc quyền đối với kiểu dáng nói trên. Bạn chỉ có quyền gia hạn 02 lần liên tiếp với thời hạn mỗi lần là 05 năm. Như vậy, thời hạn tối đa để bảo hộ độc quyền cho kiểu dáng ly, tách của bạn sẽ là 15 năm.

7. Tại sao cần phải đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách?

– Như đã phân tích tại mục 2, bạn chỉ được pháp luật bảo hộ độc quyền kiểu dáng ly, tách khi bạn được cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc nếu không đăng ký thì kiểu dáng của bạn sẽ không được bảo hộ;

– Bạn sẽ không có căn cứ để xử lý hành vi sử dụng, làm giả, làm nhái kiểu dáng ly, tách của mình thiết kế ra nếu bạn không đăng ký;

– Khi bạn thực hiện thủ tục đăng ký và được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, bạn được pháp luật trao quyền “độc quyền” sử dụng kiểu dáng, mẫu mã thiết kế đó. Theo đó, bạn có quyền ngăn cấm người khác sử dụng kiểu dáng ly, tách tương tự, nhầm lẫn với kiểu dáng mà bạn được bảo hộ;

– Nếu bạn không đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với sản phẩm ly, tách mà có người khác đăng ký kiểu dáng đó, thì họ có quyền cấm bạn sử dụng.

8. Những lưu ý khi đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách

Không phải kiểu dáng ly, tách nào đăng ký cũng được bảo hộ (được cấp Văn bằng bảo hộ) mà kiểu dáng đó cần phải đáp ứng nhiều điều kiện như trình bày ở Mục 2 và phải không thuộc trường hợp sau đây quy định tại Điều 64 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và 2019 dưới đây:

Điều 64. Đối tượng không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa kiểu dáng công nghiệp:

1. Hình dáng bên ngoài của sản phẩm do đặc tính kỹ thuật của sản phẩm bắt buộc phải có;

2. Hình dáng bên ngoài của công trình xây dựng dân dụng hoặc công nghiệp;

3. Hình dáng của sản phẩm không nhìn thấy được trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Như vậy, để kiểu dáng ly, tách được bảo hộ, phải xem kiểu dáng ly, tách của bạn có đáp ứng những điều kiện nói trên hay không.

Tuy nhiên, đây là một công việc không hề dễ dàng, vì bạn phải có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thì mới có thể thực hiện được. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn nên tìm một Công ty luật hoặc một Tổ chức chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm để họ đánh giá.

Bên cạnh đó, thời gian để Cục Sở hữu trí tuệ xem xét bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của bạn thường kéo dài khá lâu, khoảng từ 12-15 tháng. Và trong suốt thời gian này, bạn phải theo dõi các thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ, nếu không, việc nộp đơn đăng ký sẽ không mang lại kết quả gì. Nếu bạn nhờ một Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp thì họ sẽ làm việc này cho bạn.

9. Dịch vụ đăng ký độc quyền sản phẩm ly, tách của Công ty Luật CIS

Công ty Luật Bản quyền Quốc tế (CIS Law Firm) là Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp được chứng nhận bởi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam. Luật sư và chuyên viên của Chúng tôi đã được đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ từ Cục Sở hữu trí tuệ và Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPO), Chúng tôi có đủ năng lực và kinh nghiệm để hỗ trợ bạn:

– Tư vấn về khả năng đăng ký và sử dụng kiểu dáng ly, tách;

– Tư vấn hoàn thiện hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Tiến hành các thủ tục phản đối, khiếu nại và hủy bỏ hiệu lực bằng độc quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

Gia hạn hiệu lực bằng độc quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Ghi nhận những thay đổi liên quan đến bằng độc quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;

– Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp;

Quản lý hồ sơ đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đến khi có kết quả cuối cùng, chủ động cập nhật tình trạng xử lý hồ sơ và kịp thời phúc đáp ý kiến của Cơ quan đăng ký.

Để giải đáp thắc mắc về vấn đề bảo hộ kiểu dáng ly, tách, Bạn vui lòng liên hệ thông tin bên dưới để được tư vấn và yêu cầu dịch vụ:

PHÒNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580
Email: 
info@cis.vn – sohuutritue@cis.vn