Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2021

Giấy chứng nhận đầu tư là văn bản pháp lý do Cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho Nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó ghi nhận những thông tin quan trọng về Dự án đầu tư và khi Nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu thay đổi một trong các nội dung này thì phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Trong nội dung bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn chi tiết về thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2021.

1. Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trước đây còn được gọi là Giấy phép đầu tư) là văn bản nhận những thông tin về Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam. Giấy chứng nhận đầu tư do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho Nhà đầu tư nước ngoài khi Nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng đầy đủ các điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nội dung Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm các thông tin sau:

– Tên Dự án đầu tư.
– Nhà đầu tư.
– Mã số Dự án đầu tư.
– Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.
– Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.
– Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).
– Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.
– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

 • Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;
 • Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

– Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).
– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

2. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là việc Nhà đầu tư điều chỉnh, thay đổi các thông tin của Dự án khác với thông tin trên Giấy chứng nhận đầu tư mà Nhà đầu tư đã được cấp. Theo đó, nếu Nhà đầu tư thay đổi các thông tin dưới đây, thì Nhà đầu tư phải làm thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư:

 • Thay đổi Thông tin của Chủ đầu tư;
 • Thay đổi Tên Dự án;
 • Thay đổi Mục tiêu dự án, Quy mô Dự án;
 • Thay đổi Địa điểm thực hiện Dự án;
 • Thay đổi Diện tích đất sử dụng;
 • Thay đổi vốn đầu tư;
 • Thay đổi tiến độ góp vốn;
 • Thay đổi tiến độ thực hiện của dự án;
 • Thay đổi thời hạn hoạt động của dự án.

3. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Để thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước sau:

a) Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Để điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị những giấy tờ và tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành như hướng dẫn chi tiết tại Mục 4 bên dưới.

b) Bước 2: Nộp hồ sơ.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 4, Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Để biết cơ quan nào đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho bạn, bạn có thể xem trong Giấy chứng nhận đầu tư ở phần trên cùng bên trái của Giấy giấy chứng nhận đầu tư.

dieu-chinh-giay-chung-nhan-dau-tu

Đồng thời, ở trang cuối cùng của Giấy chứng nhận đầu tư, phần con dấu của Cơ quan nhà nước cũng có tên cơ quan đã cấp giấy.

dieu-chinh-giay-phep-dau-tu

c) Bước 3: Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ.

Khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không chính xác, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu Nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung.

d) Bước 4: Nhận kết quả.

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho Nhà đầu tư.

Trong trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phải thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư và nêu rõ lý do.

4. Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo quy định hiện hành, khi thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư cần chuẩn bị các giấy tờ tương ứng với những nội dung điều chỉnh.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
– Giải trình và cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

 • Trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án: giấy tờ liên quan đến địa điểm mới như thỏa thuận thuê địa điểm, hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê văn phòng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;
 • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư: Báo cáo tài chính, Xác nhận của ngân hàng về việc Nhà đầu tư đã góp thêm vốn, Giải trình nội dung thay đổi vốn;
 • Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư như: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi thông tin của Nhà đầu tư.
 • Các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung điều chỉnh.

5. Thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.

Theo quy định của Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư như sau:

 • Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư: thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp thay đổi những nội dung khác của dự án: thời gian điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư là 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

6. Dịch vụ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi giấy phép đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;
 • Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư mới nhất 2021. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582               Hotline: 0916.568.101
Email: info@cis.vn