Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương

Mỗi Dự án đầu tư đều có một thời hạn hoạt động nhất định được ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư. Vậy khi thời hạn hoạt động của Dự án sắp hết thì Nhà đầu tư cần làm gì để Dự án được tiếp tục hoạt động?

Trong nội dung bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn chi tiết về Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương.

1. Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư (hay Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thường được gọi là Giấy phép đầu tư) là văn bản ghi nhận những thông tin về Dự án đầu tư của Nhà đầu tư nước ngoài do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho Nhà đầu tư.

Trên Giấy chứng nhận đầu tư sẽ có các thông tin gồm:

 • Tên dự án đầu tư;
 • Nhà đầu tư;
 • Mã số dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư.
gia-han-giay-chung-nhan-dau-tu-tai-binh-duong
Hình ảnh: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư tại Bình Dương.

Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đầu tư, thời hạn hoạt động là một khoảng thời gian nhất định mà Dự án được phép hoạt động theo các nội dung đã đăng ký do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép đầu tư quyết định.

Thời hạn hoạt động tối đa của Dự án đầu tư tại Bình Dương như sau:

 • Đối với Dự án đầu tư trong khu kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 70 năm;
 • Đối với Dự án đầu tư ngoài khu kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 50 năm;
 • Đối với các Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc Dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm: Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

3. Khi nào cần gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư?

Khi Dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động được ghi trên Giấy chứng nhận đầu tư, nếu Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư và đáp ứng các điều kiện để được gia hạn thì cần thực hiện thủ tục để gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Để biết thời hạn hoạt động đối với Dự án của bạn, theo đó, bạn biết đã đến thời gian để bạn thực hiện Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư hay chưa, bạn xem trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty bạn.

gia-han-giay-chung-nhan-dau-tu-tai-binh-duong
Hình ảnh: Thời hạn Giấy chứng nhận đầu tư

4. Điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương.

Như đã đề cập tại Mục 3, Nhà đầu tư cần đáp ứng một số điều kiện theo quy định để được gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư. Các điều kiện để gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương bao gồm:

– Điều kiện thứ nhất: Dự án phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

– Điều kiện thứ hai: Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).

– Điều kiện thứ ba: Dự án đầu tư không thuộc các trường hợp dưới đây:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp Nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

5. Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư cần những giấy tờ gì?

Theo quy định hiện hành, Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận Nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (trường hợp Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau:

 • Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ;
 • Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính;
 • Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư;
 • Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư.

– Nếu Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức dịch vụ hoặc cá nhân nộp hồ sơ thì phải kèm theo hợp đồng ủy quyền/Giấy ủy quyền cho cá nhân và giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sơ.

6. Nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư ở đâu?

Tùy thuộc vào thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đầu tư ban đầu, Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương tại một trong các cơ quan sau:

♦ Nếu Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ;
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Bình Dương.

♦ Nếu dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gia hạn dự án cho Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nhà đầu tư có thể kiểm tra thông tin của Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại góc bên trái trên cùng của trang đầu tiên hoặc con dấu ở trang cuối cùng của Giấy chứng nhận đầu tư.

Sau khi đã kiểm tra thông tin Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan tương ứng như sau:

 • Nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Tầng 4, Tháp A, Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương;
 • Nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Dương, địa chỉ: Tầng 5, Tháp A, Tòa nhà Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương, Phường Hòa Phú, Thành Phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

7. Thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu?

Theo quy định hiện hành, thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương là từ 15-31 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ Nhà đầu tư.

8. Phí, lệ phí gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư là bao nhiêu?

Pháp luật hiện nay không quy định về phí, lệ phí đối với thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư. Theo đó, khi thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương, Nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp phí, lệ phí nhà nước.

9. Dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương của Công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi, gia hạn giấy phép đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;
 • Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Bình Dương hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582             Hotline: 0916.568.101
Email: info@cis.vn