Gia hạn giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai

Hiện nay, Đồng Nai có rất nhiều Dự án đầu tư, trong đó có nhiều Dự án đã hoạt động lâu năm. Khi dự án sắp hết thời hạn hoạt động mà Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục hoạt động thì phải thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết về Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.

1. Giấy chứng nhận đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư (hay còn gọi là Giấy phép đầu tư) là cách gọi được nhiều người sử dụng để nói đến Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đây là văn bản pháp lý do Cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho những Nhà đầu tư nước ngoài đáp ứng các điều kiện đầu tư vào Việt Nam.

gia-han-giay-chung-nhan-dau-tu-dong-nai
Hình ảnh: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

2. Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư tại Đồng Nai.

Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư cũng chính là thời hạn của Giấy chứng nhận đầu tư. Thời hạn này do Cơ quan cấp Giấy phép đầu tư quyết định dựa trên các yếu tố mục tiêu, quy mô, địa điểm, yêu cầu hoạt động của dự án đầu tư.

Nhà đầu tư có thể gia hạn thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư nhiều lần nhưng thời hạn hoạt động tối đa của Dự án cũng không vượt quá thời hạn quy định của Luật đầu tư năm 2020:

 • Nếu địa điểm thực hiện của Dự án trong khu kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 70 năm.
 • Nếu địa điểm thực hiện của Dự án ngoài khu kinh tế: Thời hạn hoạt động không quá 50 năm.
 • Riêng đối với các Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn hoặc Dự án đầu tư có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm: Thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư có thể dài hơn nhưng không quá 70 năm.

3. Khi nào cần gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư?

Khi Dự án đầu tư hết thời hạn hoạt động, nếu Nhà đầu tư có nhu cầu tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư và đáp ứng các điều kiện để được gia hạn thì cần thực hiện thủ tục để gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư.

Nhà đầu tư cần lưu ý, đối với Dự án đầu tư có sử dụng đất, trong thời hạn tối thiểu 06 tháng trước khi hết thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư, Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư.

Để biết thời hạn hoạt động đối với Dự án của bạn, theo đó, bạn biết đã đến thời gian để bạn thực hiện Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư hay chưa, bạn xem trong Điều 1 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty bạn.

gia-han-giay-chung-nhan-dau-tu-dong-nai
Hình ảnh: Thời hạn Giấy chứng nhận đầu tư

4. Điều kiện gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.

Theo quy định hiện hành, Nhà đầu tư không đương nhiên được gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư mà phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định của Luật đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo đó, các điều kiện chung để được gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai bao gồm:

– Thứ nhất: Dự án phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);

– Thứ hai: Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất);

– Thứ ba: Dự án đầu tư không thuộc các trường hợp sau:

 • Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên;
 • Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.

5. Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư cần những giấy tờ gì?

Để gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư, Nhà đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của Dự án đầu tư;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (nếu Dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư);
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư; Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư;
 • Nếu Nhà đầu tư ủy quyền cho tổ chức dịch vụ hoặc cá nhân nộp hồ sơ thì phải kèm theo hợp đồng ủy quyền/Giấy ủy quyền cho cá nhân và giấy tờ pháp lý của người nộp hồ sơ;
 • Đối với các tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp thì Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự và dịch công chứng tài liệu trước khi nộp kèm hồ sơ gia hạn.

6. Gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư ở đâu?

Hiện nay, thẩm quyền tiếp nhận và xử lý hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai như sau:

♦ Dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư:

 • Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 • Trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Đồng Nai: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

♦ Dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ gia hạn Dự án đầu tư cho Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Để gia hạn Dự án đầu tư tại Đồng Nai, Nhà đầu tư nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan sau đây:

 • Nếu Dự án đầu tư của Bạn nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tại Đồng Nai thì Bạn nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu công nghiệp Đồng Nai tại địa chỉ: Số 26, đường 2A, Khu công nghiệp Biên Hòa II, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;
 • Nếu Dự án đầu tư của Bạn nằm ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thì Bạn nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai tại địa chỉ: số 3 Nguyễn Văn Trị, Phường Thanh Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

7. Thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư là bao lâu?

Theo quy định của Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn thi hành, thời gian gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai khoảng từ 15-31 ngày làm việc kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

8. Phí, lệ phí gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư là bao nhiêu?

Hiện nay, Nhà đầu tư nước ngoài không phải nộp phí, lệ phí nhà nước khi thực hiện thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai.

9. Dịch vụ gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai của Công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi, gia hạn giấy phép đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;
 • Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình gia hạn Giấy chứng nhận đầu tư tại Đồng Nai hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582             Hotline: 0916.568.101
Email: info@cis.vn