Thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh mới nhất

Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố phát triển và hiện đại bậc nhất Việt Nam. Với vị trí đắc địa và nền kinh tế phát triển, thành phố này luôn thu hút đầu tư từ các Nhà đầu tư trên khắp Thế giới. Để đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh các Nhà đầu tư phải làm các thủ tục gì?

Trong nội dung bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn chi tiết về Thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Công ty có vốn nước ngoài là gì?

Công ty có vốn nước ngoài là công ty có vốn góp của cá nhân mang quốc tịch nước ngoài hoặc tổ chức được thành lập theo pháp luật nước ngoài.

2. Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Khi đầu tư vào Việt Nam theo hình thức mở công ty có vốn nước ngoài, Nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Hiện nay, Nhà đầu tư muốn thành lập công ty có vốn nước ngoài cần đáp ứng các điều kiện chung như sau:

 • Thứ nhất, phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với Nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Luật Đầu tư 2020;
 • Thứ hai, trước khi thành lập công ty có vốn nước ngoài, Nhà đầu tư nước ngoài phải có Dự án đầu tư, thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (hay còn gọi là Giấy phép đầu tư).

3. Các loại hình Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Theo quy định hiện hành, khi thành lập công ty tại Việt Nam, Nhà đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn một trong 4 loại hình sau:

 • Công ty Cổ phần;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty Hợp danh.

Trong đó, có 3 loại hình công ty thường được các Nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn là:

 • Công ty cổ phần là công ty do ít nhất 03 cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân góp vốn thành lập và không hạn chế số lượng cổ đông tối đa. Trong các cổ đông có thể có cá nhân hoặc Công ty Việt Nam;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty do một Công ty nước ngoài hoặc một cá nhân người nước ngoài góp vốn thành lập;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là công ty có ít nhất 02 thành viên góp vốn thành lập, số lượng thành viên tối đa là 50 thành viên. Trong đó có ít nhất một Công ty nước ngoài hoặc một cá nhân người nước ngoài góp vốn và có thể có thành viên là cá nhân hoặc công ty Việt Nam.

4. Các bước thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Tp.HCM.

Để thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà đầu tư cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như đã đề cập ở trên, để thành lập công ty có vốn nước ngoài, Nhà đầu tư nước ngoài phải có Dự án đầu tư và thực hiện thủ tục cấp xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào việc Dự án đầu tư có thuộc trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư hay không. Trình tự thực hiện cụ thể như sau:

Trường hợp Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Trường hợp dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư nước ngoài phải thực hiện thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư.

Tùy thuộc vào những yếu tố như mục tiêu dự án, quy mô, mức độ ảnh hưởng đến môi trường, nhu cầu sử dụng đất mà dự án đầu tư có thể thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Bản sao một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân, căn cước công dân, hộ chiếu của Nhà đầu tư nước ngoài đối với Nhà đầu tư là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép hoạt động, Giấy phép thành lập, Quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là tổ chức;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư; Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đề xuất dự án đầu tư. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

♦ Nộp hồ sơ ở đâu?

Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho một trong các cơ quan sau:

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của UBND Thành phố Hồ Chí Minh:

 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án đầu tư trong khu công nghệ cao;
 • Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nếu dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

– Đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận đầu tư của Quốc Hội hoặc Thủ tướng Chính phủ, thì Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trường hợp Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư:

Nếu dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của Nhà đầu tư: Bản sao chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu của Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Giấy phép hoạt động/ Giấy phép thành lập/ Quyết định thành lập đối với Nhà đầu tư là tổ chức.
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của Nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của Nhà đầu tư; Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Thỏa thuận thuê địa điểm/ Hợp đồng thuê văn phòng/ Hợp đồng thuê nhà xưởng và các tài liệu khác chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê, trừ trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
 • Giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

♦ Nộp hồ sơ ở đâu?

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, Nhà đầu tư nộp hồ sơ đến một trong các cơ quan sau:

 • Đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Đối với dự án đầu tư trong khu công nghệ cao: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Ban Quản lý Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Đường D1, Khu công nghệ cao, Phường Tân Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
 • Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là 15 ngày kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ từ Nhà đầu tư.

Bước 2: Thành lập Công ty.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Nhà đầu tư cần tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thành lập công ty. Tùy thuộc vào loại hình công ty như đã nêu ở Mục 3, Nhà đầu tư chuẩn bị bộ hồ sơ như sau:

Nếu Nhà đầu tư thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên cần chuẩn bị các giấy, gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của thành viên là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của thành viên là tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

♦ Nếu Nhà đầu tư thành lập công ty TNHH một thành viên cần chuẩn bị các giấy tờ, gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của chủ sở hữu là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của chủ sở hữu là tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

♦ Nếu Nhà đầu tư thành lập công ty cổ phần cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ, gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài;
 • Bản sao các giấy tờ sau đây: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật của công ty; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của cổ đông sáng lập là cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy phép thành lập của cổ đông sáng lập là tổ chức; Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

♦ Nộp hồ sơ ở đâu?

Nhà đầu tư có thể nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty.

Bước 3: Xin Giấy phép kinh doanh.

Trong một số trường hợp, để công ty đủ điều kiện hoạt động, công ty phải xin cấp Giấy phép kinh doanh (hay còn gọi là Giấy phép con).

Theo quy định hiện hành, công ty có vốn nước ngoài phải xin cấp Giấy phép kinh doanh trong các trường hợp sau:

 • Thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa;
 • Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn;
 • Cung cấp dịch vụ logistics; trừ các phân ngành dịch vụ logistics mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;
 • Cho thuê hàng hóa, không bao gồm cho thuê tài chính; trừ cho thuê trang thiết bị xây dựng có người vận hành;
 • Cung cấp dịch vụ xúc tiến thương mại, không bao gồm dịch vụ quảng cáo;
 • Cung cấp dịch vụ trung gian thương mại;
 • Cung cấp dịch vụ thương mại điện tử;
 • Cung cấp dịch vụ tổ chức đấu thầu hàng hóa, dịch vụ.

Hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh bao gồm:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;
 • Bản giải trình có nội dung: Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định; Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh; Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính; Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh, trong trường hợp cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 6 Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP .
 • Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.
 • Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy phép chứng nhận đăng ký đầu tư.

♦ Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ tại số 163 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

♦ Thời hạn giải quyết:

Từ 25 – 30 ngày làm việc kể từ ngày Sở công thương nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh của Công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

 • Tư vấn điều kiện, hồ sơ, thủ tục xin Giấy phép đầu tư, điều chỉnh, thay đổi giấy phép đầu tư, góp vốn, mua cổ phần; thành lập Văn phòng đại diện/ chi nhánh công ty nước ngoài;
 • Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;
 • Đại diện nhà đầu tư thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, giải trình với các cơ quan nhà nước về các vấn đề liên quan đến hồ sơ;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý phát sinh sau khi thực hiện thủ tục;
 • Tư vấn, thực hiện thủ tục xin cấp mới, điều chỉnh các giấy phép con có liên quan;
 • Hỗ trợ các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh cho nhà đầu tư.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582             Hotline: 0916.568.101
Email: info@cis.vn