Hướng dẫn thủ tục kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

Bạn đang có thắc mắc về Thuế thu nhập doanh nghiệp? Bạn không biết cách để xác định mức Thuế thu nhập doanh nghiệp phải đóng? Kê khai như thế nào và nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp ở đâu?

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về Thuế thu nhập doanh nghiệp.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp (Thuế TNDN)

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

2. Cách xác định Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế TNDN = [Thu nhập tính thuế – (Phần trích lập quỹ khoa học và công nghệ)] x Thuế suất thuế TNDN.

Trong đó:

Thu nhập tính thuế  = Thu nhập chịu thuế  – (Thu nhập được miễn thuế  + Khoản lỗ kêt chuyển theo quy định)

Theo quy định, doanh nghiệp được phép chuyển lỗ liên tục nhưng không quá 05 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác của doanh nghiệp

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu  – Chi phí được trừ  + Các khoản thu nhập khác

Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế bao gồm toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp được hưởng. Với mỗi trường hợp mà cách tính Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định khác nhau.

Ví dụ: Hàng hóa, dịch vụ bán theo phương thức trả chậm, trả góp là tiền bán hàng hóa, dịch vụ đó trả tiền một lần, không gồm tiền lãi; Với hàng hóa, dịch vụ trao đổi, là giá bán của hàng hóa, dịch vụ cùng loại, tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi;

Các khoản chi được trừ là các khoản sau sau khi đáp ứng các điều kiện theo quy định: Khoản chi thực tế liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; Khoản chi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ; Khoản chi nếu có hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên khi thanh toán phải có chứng từ không dùng tiền mặt.

Các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp khi tính thuế TNDN bao gồm: Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán, bất động sản., dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư; chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật. Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản. Thu nhập từ hoạt động bán ngoại tệ…

Các khoản chi không được trừ bao gồm: Những khoản chi không đáp ứng những điều kiện kể trên; Chi khấu hao với tài sản cố định- dùng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, không có giấy tờ chứng minh thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp, với tài sản cố định không được quản lý, theo dõi hạch toán theo quy định.

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Tùy vào doanh thu và nghành nghề hoạt động thì sẽ có các mức thuế suất khác nhau. Cụ thể, một số mức Thuế suất thuế TNDN được quy định như sau:

Từ ngày 01/01/2016 đến nay tất cả các doanh nghiệp đang áp dụng mức thuế suất 20% và 22% chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20%, trừ 1 số trường hợp đặc biệt như tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên quý hiếm … thì thuế suất sẽ cao hơn.

3. Kê khai Thuế thu nhập doanh nghiệp

Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp: Khai quyết toán năm.

Địa điểm nộp Hồ sơ khai Thuế TNDN: DN nộp hồ sơ khai Thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán Thuế TNDN năm: chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

4. Nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp

Phương thức: Tạm nộp Thuế TNDN theo quý. Đối với những doanh nghiệp không phải lập báo cáo tài chính quý thì doanh nghiệp căn cứ vào số Thuế TNDN của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh trong năm để xác định số Thuế TNDN tạm nộp hàng quý.

Địa điểm nộp Thuế TNDN:

(i) Thông qua ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác và tổ chức dịch vụ theo quy định của pháp luật;

(ii) Tại Kho bạc Nhà nước;

(iii) Tại cơ quan thuế quản lý thu thuế;

(iv) Thông qua tổ chức được cơ quan thuế ủy nhiệm thu thuế.

Trường hợp muốn nộp thuế online thì phải đăng ký và thực hiện trên trang https://thuedientu.gdt.gov.vn/ theo quy định.

Thời hạn nộp thuế: chậm nhất vào ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế .

Lưu ý: Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.

Công ty Luật CIS là một trong những công ty luật hàng đầu tại TP. HCM với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ, … Để được tư vấn chuyên sâu về các vấn đề trên, hãy liên hệ với Công ty luật CIS theo thông tin dưới đây để đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ kịp thời.

CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
Điện thoại: 028 3911 8581
Email: info@cis.vn

(Tác giả : Quang Thịnh)