Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới nhất năm 2022

Tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt là những khoản thuế nợ khó thu. Thông thường, các khoản nợ nêu trên nếu không thể thu hồi và người nộp thuế thuộc một trong các trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định sẽ được cơ quan thuế xem xét khoanh nợ, xóa nợ.

Vậy, các trường hợp được xóa nợ tiền thuế được quy định như thế nào? Bài viết “Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới nhất năm 2022của Công ty Luật sẽ hướng dẫn chi tiết cách xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt. Mời bạn theo dõi.

1. Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt là gì?

Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt là việc cơ quan thuế có thẩm quyền ra quyết định xóa số tiền thuế, tiền chậm nộp thuế và tiền phạt cho cá nhân, tổ chức thuộc diện được xóa nợ thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt theo quy định của pháp luật thuế như: cá nhân chết không còn tài sản, tổ chức bị tuyên bố phá sản và mất khả năng thanh toán, v.v…

xoa-no-tien-thue-tien-nop-cham-tien-phat

2. Các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới nhất năm 2022

Theo quy định tại Điều 85 Luật Quản lý thuế năm 2019, các trường hợp được xóa tiền nợ thuế, tiện chậm nộp, tiền phạt bao gồm:

Trường hợp 1, Doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản đã thực hiện các khoản thanh toán nhưng không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Trường hợp 2, Cá nhân đã chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất năng lực hành vi dân sựkhông có tài sản (bao gồm cả tài sản được thừa kế) để nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ.

Trường hợp 3, Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt (không thuộc trường hợp 1 và 2) mà cơ quan quản lý thuế đã áp dụng biện pháp cưỡng chế và các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt này đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế nhưng không có khả năng thu hồi.

Lưu ý: Người nộp thuế là cá nhân, cá nhân kinh doanh, chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đã được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại trường hợp 3 trước khi quay lại sản xuất, kinh doanh hoặc thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh mới thì phải hoàn trả cho Nhà nước khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đã được xóa.

Trường hợp 4, các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh có phạm vi rộng đã được xem xét miễn tiền chậm nộp và đã được gia hạn nộp thuế mà vẫn còn thiệt hại, không có khả năng phục hồi được sản xuất, kinh doanh và không có khả năng nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

Điều kiện xóa nợ trong trường hợp 4 là: Người nộp thuế đã được miễn tiền chậm nộp theo quy định tại khoản 8 Điều 59 Luật Quản lý thuế và đã được gia hạn nộp thuế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Quản lý thuế mà vẫn còn thiệt hại. Số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được xóa không vượt quá giá trị thiệt hại còn lại của người nộp thuế.

Như vậy, chỉ khi thuộc một trong 04 trường hợp được xóa nợ thuế nêu trên thì mới được cơ quan, người có thẩm quyền xem xét xóa nợ. Các trường hợp này tương đối đặc thù, do đó bạn cần tìm hiểu kỹ và đối chiếu trường hợp của mình với quy định của pháp luật để đưa ra cách giải quyết nợ thuế phù hợp.

dich-vu-lam-the-apec

3. Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới nhất năm 2022

Khác với các thủ tục khác, nếu bạn thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt thì bạn không cần trực tiếp chuẩn bị hồ sơ mà chính cơ thuế quản lý trực tiếp của bạn sẽ là người lập và gửi hồ sơ đến cơ quan, người có thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho bạn.

Hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt bao gồm:

1. Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

2. Tương ứng với các trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt quy định tại Điều 85 Luật Quản lý thuế, hồ sơ xóa nợ gồm các chứng từ sau:

a) Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tuyên bố phá sản doanh nghiệp đối với trường hợp 1 mục 2.

b) Giấy chứng tử, giấy báo tử hoặc Quyết định tuyên bố mất tích của Tòa án; Quyết định tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự của Tòa án hoặc các văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chứng minh một người là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự đối với trường hợp 2 mục 2;

c) Thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy phép thành lập và hoạt động, Giấy phép hành nghề đối với trường hợp 3 mục 2;

d) Các Quyết định cưỡng chế hoặc hồ sơ thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành Quyết định hành chính về quản lý thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức (nếu có);

đ) Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận cho các trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, thảm họa, dịch bệnh đối với trường hợp 4 mục 2.

4. Thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Đối chiếu với các trường hợp đã nêu tại Mục 2 Bài viết này, thẩm quyền quyết định việc xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt được quy định như sau:

xoa-no-tien-thue-tien-nop-cham-tien-phat

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Tùy thuộc vào hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt của bạn là đầy đủ hay chưa mà thời hạn giải quyết hồ sơ xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt sẽ khác nhau:

– Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan, người có thẩm quyền đã nhận hồ sơ sẽ thông báo cho cơ quan đã gửi hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

– Nếu hồ sơ đầy đủ, trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, người có thẩm quyền nêu tại Mục 4 trên sẽ ra quyết định xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt hoặc thông báo không thuộc diện được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt cho cơ quan đã gửi hồ sơ.

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

6. Luật sư tư vấn về xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới nhất năm 2022

Công ty Luật CIS là một trong những công ty luật hàng đầu tại TP. HCM với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực: Tư vấn đầu tư, Thành lập doanh nghiệp, Sở hữu trí tuệ, Giải quyết tranh chấp – tố tụng,… Để được tư vấn chuyên sâu về các vấn đề trên, hãy liên hệ với Công ty luật CIS để đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của chúng tôi hỗ trợ kịp thời.

Trên đây là bài viết về Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt mới nhất năm 2022 của Công ty luật CIS. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác hãy liên hệ ngay với Luật sư của Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8581 – 3911 8582             Hotline: 0916 568 101
Email: 
info@cis.vn