Người dân có cần đổi sang thẻ căn cước từ ngày 01/07/2024?

Luật Căn cước 2023 có hiệu lực vào ngày 01/07/2024, đồng nghĩa với việc thẻ căn cước mới sẽ được cấp bắt đầu từ ngày 1/7/2024 và được sử dụng trên thực tế. Như những lần thay đổi khác, người dân luôn có một thắc mắc liệu rằng đang sử dụng những thẻ Căn cước cũ như CMND hay CCCD thì có cần phải làm thủ tục đổi sang thẻ Căn cước mới hay không? Không đổi thì có vấn đề gì xảy ra hay không? Thông qua bài viết hôm nay, Công ty Luật CIS muốn thông tin đến mọi người về việc người dân có cần đổi sang thẻ Căn cước từ ngày 01/07/2024?

1. Thẻ Căn cước là gì?

Căn cước là thông tin cơ bản về nhân thân, lai lịch, nhân dạng và sinh trắc học của một người.

Thẻ Căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định của Luật.

Thông tin được thể hiện trên thẻ Căn cước bao gồm:

 1. Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
 2. Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”;
 3. Dòng chữ “CĂN CƯỚC”;
 4. Ảnh khuôn mặt;
 5. Số định danh cá nhân;
 6. Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
 7. Ngày, tháng, năm sinh;
 8. Giới tính;
 9. Nơi đăng ký khai sinh;
 10. Quốc tịch;
 11. Nơi cư trú;
 12. Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng;
 13. Nơi cấp: Bộ Công an.

Ngoài ra, còn có thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ Căn cước gồm thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của công dân, thông tin nhân dạng, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, …

nguoi-dan-co-can-doi-sang-the-can-cuoc-tu-01-07-2024

→ Có thể thấy được sự ưu việt của thẻ Căn cước với số lượng thông tin cá nhân khổng lồ được tích hợp và lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

2. Ai được cấp thẻ Căn cước từ ngày 01/07/2024?

Khác với quy định trước đây, Luật Căn cước 2023 đã mở rộng đối tượng được cấp thẻ Căn cước. Thẻ căn cước không chỉ được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi, mà công dân Việt Nam dưới 14 tuổi có nhu cầu thì vẫn có thể xin cấp thẻ Căn cước, quy định này được thể hiện tại Điều 19 Luật Căn cước hiện hành:

 1. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam.
 2. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.
 3. Công dân Việt Nam dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

3. Người dân có phải đi đổi sang thẻ Căn cước từ 01/07/2024 không?

Luật Căn cước quy định các trường hợp cấp đổi thẻ Căn cước bao gồm:

 1. Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.
 2. Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;
 3. Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;
 4. Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;
 5. Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;
 6. Xác lập lại số định danh cá nhân;
 7. Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu

dich-vu-lam-the-apec

Như vậy, chúng ta có thể thấy, trong các trường hợp bắt buộc phải đổi thẻ Căn cước theo quy định không có trường hợp người đang sử dụng chứng minh nhân dân và thẻ Căn cước công dân.

Bên cạnh đó, theo quy định chuyển tiếp tại Điều 46 Luật Căn cước 2023:

– Thẻ Căn cước công dân đã được cấp trước ngày Luật Căn cước có hiệu lực thì vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

– Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng đến sau ngày 31/12/2024 thì chỉ có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Vậy có thể thấy rằng, Luật Căn cước 2023 quy định 7 trường hợp cụ thể mà người dân phải làm thủ tục đổi sang thẻ Căn cước đồng thời Luật Căn cước 2023 cũng hoàn toàn xóa sổ chứng minh nhân dân, với quy định này, tất cả công dân đang sử dụng chứng minh nhân dân mà còn thời hạn sử dụng thì sẽ vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2024 (31/12/2024), sau khoản thời gian kể trên tức từ 01/01/2025, toàn bộ chứng minh nhân dân sẽ mất giá trị sử dụng. Còn đối với thẻ Căn cước công dân nếu được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thì vẫn sẽ còn giá trị sử dụng và nếu công dân có nhu cầu sử dụng thẻ căn cước thì sẽ được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Cũng theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, người dân có thể bị phạt tiền từ 300 – 500 nghìn đồng nếu thuộc các trường hợp phải đổi sang Căn cước mà không thực hiện thủ tục cấp đổi.

4. Thẻ Căn cước khác gì với Thẻ Căn cước công dân?

Tiêu chí Thẻ Căn cước công dân Thẻ Căn cước
Thông tin thể hiện trên thẻ –        Ảnh của công dân.

–        Thông tin cá nhân cơ bản

–        Vân tay, đặc điểm nhận dạng

–        Bỏ thông tin quê quán, nơi thường trú, thay bằng “nơi đăng ký khai sinh” và “nơi cư trú”.

–        Không thể hiện vân tay, đặc điểm nhận dạng

Bộ phận lưu trữ thông tin trên thẻ (chíp) Thông tin cá nhân, sinh trắc học cơ bản Có thêm thông tin về ảnh khuôn mặt, mống mắt, ADN, giọng nói của công dân
Tính năng khác Chưa có Tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, …

5. Thẻ Căn cước sử dụng như thế nào?

Theo quy định của Luật Căn cước, thẻ Căn cước được sử dụng như sau:

– Thẻ Căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác trên lãnh thổ Việt Nam

– Thẻ Căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau

– Thẻ Căn cước được sử dụng để cơ quan, tổ chức, cá nhân kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu quốc gia khác và cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

– Luật Căn cước 2023 cũng quy định rõ, trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước; trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi.

Trên đây là những thông tin liên quan đến việc Người dân có cần đổi sang thẻ Căn cước từ ngày 01/07/2024?

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 3911 8580 – 091 911 8580

Email: info@cis.vn