Hội thảo: “Hồng Kông – Một Trung Tâm Quốc Tế về Dịch Vụ Pháp Lý và Trọng Tài”

Ngày 20/02/2014, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Cục Tư Pháp của Đặc Khu Hành Chính Hồng Kông (HKSARG), Cục Xúc Tiến Mậu Dịch Hồng Kông (HKTDC) và Văn Phòng Thương Mại & Kinh Tế Hồng Kông (HKETO) tại Singapore tổ chức hội thảo: “Hồng Kông – Một Trung Tâm Quốc Tế về Dịch Vụ Pháp Lý và Trọng Tài” tại Khách sạn Sheraton Saigon.

1rr

Nhằm cung cấp thêm thông tin về môi trường pháp lý trong thương mại quốc tế cho các doanh nghiệp Việt Nam. Hội thảo tập trung vào các nội dung chính như các phương thức hợp pháp về kinh doanh xuyên quốc gia và biện pháp xử lý tranh chấp thương mại quốc tế.

8rr
9rr

 Đại diện CIS Law Firm được mời tham dự hội thảo:

2rr