Thu phí sao chép của học sinh – sinh viên, nhiệm vụ bất khả thi của Hiệp hội quyền sao chép Việt Nam (VIETRRO) ?

Sáng 16/12/2014 Cục bản quyền lần đầu tiên đã tổ chức hội thảo quản lý quyền sao chép tại TP. HCM với sự tham gia của luật sư của cis law trình bày chuyên đề. Trong đó, VIETRRO nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ triển khai đề án cấp phép sao chép cho HS-SV nhưng cũng thừa nhận rằng đây thực sự là con đường đầy chông gai.

vietrro01

vietrro02