Thủ tục Thay đổi tên dự án đầu tư

Trong những năm gần đây, nguồn vốn FDI đổ vào Việt Nam không ngừng tăng lên một cách nhanh chóng. Việc thu hút các nguồn vốn đầu tư nước ngoài đã và đang là một trong những chính sách quan trọng trong phát triển nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên để thực hiện được việc đầu tư đó, thì nhà đầu tư nước ngoài phải có được Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, và trong quá trình hoạt động đầu tư, nếu có những vấn đề phát sinh dẫn đến việc phải thực hiện thay đổi tên dự án đầu tư thì những thủ tục đó được quy định như thế nào? Cách thực hiện ra sao? Công ty Luật CIS xin gửi đến bạn đọc những thông tin sau.

1. Tên dự án đầu tư là gì?

Tên dự án đầu tư là một nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư, là tên gọi của một Dự án được Nhà đầu tư đặt và đăng ký với cơ quan nhà nước khi thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư. Vì vậy, nhà đầu tư cần phải có sự chuẩn bị tên dự án ngay từ thời điểm nộp hồ sơ.

Thông thường, đối với trường hợp dự án đầu tư cũng chính là Công ty có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập thì tên dự án đầu tư cũng là tên của Công ty, do đó, Công ty cần lưu ý lựa chọn tên dự án đầu tư sao cho phù hợp và đúng quy định của pháp luật.

2. Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư.

2.1 Trường hợp 1: Tên dự án đầu tư đồng thời là tên doanh nghiệp

Bạn cần thực hiện thủ tục đổi tên dự án đầu tư qua 02 bước sau:

*Bước 1: Thay đổi tên doanh nghiệp

♦ Thứ nhất, thành phần hồ sơ, gồm có:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Tải mẫu PL II-1) .

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

– Giấy ủy quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi tên công ty.

♦ Thứ hai, nộp hồ sơ: Hồ sơ được nộp online qua Cổng thông thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

♦ Thứ ba, thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, ngược lại nếu hồ sơ không hợp lệ sẽ được thông báo để bổ sung, điều chỉnh hồ sơ.

*Bước 2: Thay đổi tên Dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

♦ Thứ nhất, thành phần hồ sơ, gồm có:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Tải mẫu A.I.11.h) ;

– Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư.

♦ Thứ hai, nộp hồ sơ:

– Đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Công ty nộp hồ sơ tại Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế: Công ty ty nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi thực hiện dự án đầu tư.

♦ Thứ ba, thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh cho Nhà đầu tư. Trường hợp từ chối điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư từ chối bằng văn bản cho nhà đầu tư và nêu rõ lý do từ chối.

2.2 Trường hợp 2: Tên dự án đầu tư không đồng thời là tên doanh nghiệp

Bạn chỉ cần thực hiện thủ tục tại bước 2 của Trường hợp 1 nói trên (đổi tên dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

3. Dịch vụ thực hiện thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư của công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều Nhà đầu tư nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau đầu tư thành công vào Việt Nam và các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, trong đó bao gồm thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư. Chúng tôi sẽ tư vấn phương án tốt nhất giúp doanh giải quyết các vướng mắc và thực hiện thủ tục một cách nhanh nhất.

Trên đây là hướng dẫn chi tiết về thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình thay đổi tên dự án đầu tư hay bạn có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3911.8581 – 3911.8582               Hotline: 0916.568.101
Email: info@cis.vn