Hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022

Hoàn thuế thu nhập cá nhân là trường hợp khá phổ biến, chẳng hạn trong trường hợp cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân nhiều hơn số tiền phải nộp hoặc đã nộp thuế vào ngân sách nhà nước nhưng mức thu nhập của người đó chưa phải nộp thuế thì được hoàn thuế thu nhập nhân.

Tuy nhiên không phải ai cũng nắm rõ các quy định về hoàn thuế cũng như thủ tục hoàn thuế được thực hiện như thế nào. Trong bài viết này, Công ty luật CIS sẽ đưa ra những hướng dẫn hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022 để bạn tham khảo.

1. Hoàn thuế là gì?

Hoàn thuế là việc cơ quan có thẩm quyền thu thuế trả lại số tiền thuế đã thu của người nộp thuế trước đó do khoản thuế này bị thu sai hoặc thu quá mức thuế phải thực hiện so với quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

huong-dan-hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan-2022

2. Các trường hợp được hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Căn cứ theo quy định của Luật thuế thu nhập cá nhân hiện hành, Cá nhân được hoàn thuế trong 03 trường hợp sau đây:

– Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

– Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

– Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Điều kiện hoàn thuế thu nhập cá nhân 2022

Để có thể được hoàn thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân phải đảm bảo 03 điều kiện sau:

– Một là, đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

– Hai là, không còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

– Ba là, có đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân.

dich-vu-lam-the-apec

Lưu ý về điều kiện thứ hai:

– Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân là thủ tục không bắt buộc phải thực hiện, do đó nếu cá nhân không có đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân thì tiền nộp thừa sẽ được bù trừ vào kỳ thuế sau.

– Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

– Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

– Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khai quyết toán thuế quá thời hạn.

4. Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm những gì?

♦Trường hợp 1: Tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (Doanh nghiệp) được uỷ quyền quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động.

Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân gồm:

– Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo mẫu số 01/DNXLNT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính (Tải về 01/DNXLNT);

– Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp người nộp thuế không trực tiếp thực hiện thủ tục hoàn thuế, trừ trường hợp đại lý thuế nộp hồ sơ hoàn thuế theo hợp đồng đã ký giữa đại lý thuế và người nộp thuế;

– Bảng kê chứng từ nộp thuế theo mẫu số 02-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập) (Tải về 02-1/HT).

dich-vu-dang-ky-ban-quyen-thuong-hieu

♦Trường hợp 2: Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế.

Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế, có số thuế nộp thừa và đề nghị hoàn trên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ hoàn thuế.

Cơ quan thuế giải quyết hoàn căn cứ vào hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân để giải quyết hoàn nộp thừa cho người nộp thuế theo quy định.

5. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Cơ quan tiếp nhận hồ cơ hoàn thuế thu nhập cá nhân:

– Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Cơ quan quản lý thuế trực tiếp; hoặc

– Nộp hồ sơ trực tuyến tại website https://canhan.gdt.gov.vn

6. Thời hạn giải quyết hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thời gian cơ quan thuế giải quyết tối đa 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau.

Thời gian cơ quan thuế giải quyết tối đa 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị hoàn thuế thu nhập cá nhân thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau.

Trên đây là thông tin về Hoàn thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022. Nếu bạn có vướng mắc trong quá trình hoàn thuế thu nhập cá nhân hay có nội dung nào chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý, hãy liên hệ ngay với Luật sư Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8580 – 3911 8581
Email: info@cis.vn