Các trường hợp tạm hoãn, miễn nghĩa vụ quân sự năm 2022

Bên cạnh những trường hợp thanh niên đủ điều kiện gọi nhập ngũ thì sẽ có những trường hợp được tạm hoãn hoặc miễn đi NVQS.

Vậy trong lần tuyển quân năm 2022, theo quy định pháp luật về NVQS thì trường hợp nào sẽ được tạm hoãn, trường hợp nào được miễn đi NVQS?

Công ty Luật CIS sẽ thông tin đến các bạn qua bài viết dưới đây.

cac-truong-hop-hoan-mien-nghia-vu-quan-su

1. Các trường hợp được tạm hoãn đi nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự và điểm c khoản 1 Điều 49 Luật dân quân tự vệ, có 8 trường hợp được tạm hoãn đi NVQS là:

Thứ nhất: Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

Chưa đủ sức khỏe để phục vụ tại ngũ là những thanh niên có sức khỏe được xếp loại 3 bị cận thị 1,5 độ trở lên hoặc viễn thị ở các mức độ; hoặc bị nghiện ma túy, nhiễm HIV, AIDS hoặc sức khỏe loại 4, 5, 6.

Thứ hai: Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; hoặc gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận;

Thứ ba: con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%, được xét tạm hoãn cho 1 người con.

Thứ tư: đang có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ đi nghĩa vụ Công an;

Thứ năm: Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

Thứ sáu: Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

Thứ bảy: Đang học phổ thông; Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hoặc Cao đẳng nghề trong thời gian một khóa đào tạo của 1 trình độ; được hiểu là: nếu thanh niên đã tốt nghiệp đại học mà học tiếp thạc sỹ hoặc văn bằng 2 thì sẽ không được tạm hoãn nữa.

Thứ tám: là thanh niên đã đi dân quân thường trực.

Như vậy, các thanh niên thuộc các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự vừa nêu, nếu không còn lý do tạm hoãn thì sẽ được gọi nhập ngũ theo quy định.

2. Các trường hợp miễn đi nghĩa vụ quân sự

Căn cứ Khoản 2 Điều 41 Luật NVQS, có 5 trường hợp được miễn đi NVQS gồm:

Thứ nhất: Là con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

Thứ hai: Là anh em của liệt sĩ và chỉ được miễn cho 1 người.

Thứ ba: là con của thương binh hạng 2 hoặc bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên, được miễn cho 1 người con;

Thứ tư: Là người làm công tác cơ yếu không phải là Quân đội, Công an. Đây là những người làm các hoạt động thuộc dạng cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, sử dụng nghiệp vụ mật mã, kỹ thuật mật mã và các giải pháp có liên quan để bảo vệ thông tin bí mật nhà nước.

Thứ năm: là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 2 năm trở lên.

Tuy nhiên, nếu bạn thuộc trường hợp được tạm hoãn hoặc được miễn đi NVQS nhưng vẫn có mong muốn tình nguyện đi NVQS thì vẫn được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Công ty Luật đã có video về vấn đề này, các bạn quan tâm có thể theo dõi qua đường link sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CÔNG TY LUẬT CIS

109 Hoàng Sa, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
028 38257196 – 0938 548 101
Email: info@cis.vn