Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần

Vòng đời của công ty cổ phần được “khai sinh” kể từ lúc tiến hành đăng ký kinh doanh, với sự thừa nhận về mặt pháp lý đó, công ty cổ phần sẽ bắt đầu các hoạt đồng kinh doanh và dần phát triển. Đến một giai đoạn nhất định nào đó, có thể phát sinh những vấn đề về thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh so với ban đầu, dẫn đến việc phải thay đổi, điều chỉnh lại Giấy đăng ký kinh doanh cho phù hợp.

Tuy nhiên thủ tục thực hiện như thế nào, cách thức thực hiện ra sao chắc hẳn vẫn đang là những thắc mắc của rất nhiều người. Bằng bài viết này, Công ty Luật CIS xin chia sẻ đến bạn đọc những thông tin pháp lý cần thiết để giải quyết vấn đề trên.

1. Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần được Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa là một loại hình doanh nghiệp, trong đó có các đặc điểm riêng biệt, đặc thù.

Điều 111. Công ty cổ phần

1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

b) Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

c) Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật này.

Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đồng thời có quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của công ty.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần hay còn thường được gọi là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp khi đăng ký thành lập công ty cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần được xem như “giấy khai sinh” của công ty, ghi nhận các thông tin cơ bản của doanh nghiệp như: tên công ty, địa chỉ, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, … Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính.

thay-doi-noi-dung-dang-ky-kinh-doanh
Hình ảnh: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cổ phần

a) Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty cổ phần.

  • Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty (Tải mẫu);
  • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

b) Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cổ phần ở đâu.

Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi địa chỉ.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi đại chỉ công ty cổ phần là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

d) Phí thay đổi địa chỉ công ty.

Vì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến nên Công ty sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và chỉ phải đóng phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ.

Cần lưu ý rằng vì các thao tác đều được thực hiện trên nền tảng điện tử, nên việc thanh toán các phí và lệ phí nói trên sẽ được thanh toán qua hình thức chuyển khoản.

e) Thay đổi địa chỉ công ty khác quận.

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, công ty phải nộp hồ sơ thay đổi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp (cơ quan thuế nơi chuyển đi) để thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan đăng ký thuế quản lý thì cần thực hiện các bước như sau:

* Bước 1: Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

♦ Hồ sơ nộp tại cơ quan thuế nơi chuyển đi, gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Tải mẫu 8-MST).

– Tài liệu khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (tùy cơ quan quản lý thuế yêu cầu).

♦ Nơi nộp hồ sơ: cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

♦ Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Trường hợp hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì trong thời hạn chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra.

* Bước 2: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi, công ty thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo mục a,b,c.

4. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần.

a) Hồ sơ thay đổi Người đại diện pháp luật.

Hồ sơ thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần gồm:

– Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Tải mẫu PLii-2) ;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới;

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

– Hoặc Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Ở đây cần lưu ý rằng, người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây: Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu.

b) Nộp hồ sơ thay đổi ở đâu.

Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thời gian giải quyết hồ sơ.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

d) Phí thay đổi.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ.

Cần lưu ý rằng vì các thao tác đều được thực hiện trên nền tảng điện tử, nên việc thanh toán các phí và lệ phí nói trên sẽ được thanh toán qua hình thức chuyển khoản.

5. Thủ tục thay đổi tên Công ty cổ phần.

a) Hồ sơ đổi tên công ty.

Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần bao gồm:

– Thông báo thay đổi tên Công ty (Tải mẫu) ;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc đổi tên doanh nghiệp.

b) Nộp hồ sơ thay đổi ở đâu.

Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần được thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thời gian giải quyết hồ sơ là bao lâu.

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

d) Phí thay đổi.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ.

6. Thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần.

a) Hồ sơ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm:

– Thông báo ngành nghề kinh doanh (Tải mẫu) .

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh…

b) Nộp hồ sơ thay đổi ở đâu.

Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần được thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thời gian giải quyết hồ sơ là bao lâu.

Thời gian giải quyết đối với hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

d) Phí thay đổi.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ.

7. Thủ tục đăng ký tăng vốn Công ty cổ phần.

a) Hồ sơ đăng ký tăng vốn gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

*Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vốn điều lệ, hồ sơ gồm:

– Thông báo về việc tăng vốn điều lệ (Tải mẫu) ;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

*Đối với trường hợp tăng vốn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, hồ sơ gồm:

– Thông báo về việc tăng vốn điều lệ (Tải mẫu);

– Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

b) Nộp hồ sơ thay đổi ở đâu.

Hồ sơ thay đổi tên công ty cổ phần được thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thời gian giải quyết hồ sơ là bao lâu.

Thời gian giải quyết hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

d) Phí thay đổi

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ.

8. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đến từ nhiều quốc gia khác nhau mở công ty tại Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

– Tư vấn, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tăng vốn, đổi tên công ty, thay đổi trụ trở, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi thành viên công ty,…);

– Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;

– Đại diện khách hàng tiến hành nộp, rút, khiếu nại, nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp.

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Đăng ký đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp sau khi thực hiện những nội dung thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác hãy liên hệ ngay với Luật sư của Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8581 – 3911 8582                Hotline: 0916568101
Email: info@cis.vn