Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Hợp danh

Công ty Hợp danh là một loại hình doanh nghiệp, dù không phổ biến bằng mô hình công ty TNHH hay công ty cổ phần, nhưng, trong một số lĩnh vực hoạt động như: pháp lý, tư vấn, đấu giá, kiểm toán,…. Công ty hợp danh lại là lựa chọn của các nhà đầu tư. Và trong quá trình hoạt động, có thể phát sinh một số các thay đổi như: thay đổi thành viên hợp danh, tên công ty, địa chỉ trụ sở,… Vậy các thủ tục khi có sự thay đổi này được thực hiện như thế nào?

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho các bạn thêm thông tin về thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Hợp danh.

1. Công ty Hợp danh là gì?

Công ty hợp danh là một loại hình doanh nghiệp được quy định tại Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau :

Điều 177. Công ty hợp danh

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

b) Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

c) Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Công ty hợp danh (hay còn gọi là công ty góp danh) là loại hình đặc trưng của công ty đối nhân, tức là giữa các thành viên có sự hiểu biết, tin tưởng cùng nhau hợp tác xây dựng phát triển Công ty.

Một điểm khác biệt giữa Công ty hợp danh với các công ty khác là thành viên của Công ty hợp danh chia làm 02 loại:

– Một là, thành viên hợp danh: Thành viên hợp danh chi có thể là cá nhân, chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty, là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty.

– Hai là, thành viên góp vốn: Thành viên góp vốn có thể là tổ chức hoặc cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trongphạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty. Thành viên góp vốn không tham gia các hoạt động điều hành kinh doanh của Công ty.

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) của Công ty hợp danh là giấy chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc thành lập doanh nghiệp hợp pháp, ghi nhận năng lực pháp lý cho một doanh nghiệp.

Công ty hợp danh có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp có trụ sở chính, trừ những ngành nghề hoạt động đặc thù do Bộ, Sở chuyên ngành quản lý và cấp phép.

3. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty hợp danh

a) Hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ công ty gồm:

– Thông báo thay đổi địa chỉ Công ty (Tải mẫu);

– Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty.

b) Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty hợp danh ở đâu.

– Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Đối với những ngành nghề hoạt động đặc thù do Bộ, Sở chuyên ngành quản lý và cấp phép, thì cơ quan cấp Giấy phép hoạt động là cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

c) Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi địa chỉ.

– Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.

– Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do; các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có).

d) Phí thay đổi địa chỉ công ty.

Vì hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được thực hiện trực tuyến nên Công ty sẽ được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp và chỉ phải đóng phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng/hồ sơ.

e) Lưu ý trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận.

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính sẽ dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý. Do đó, trong trường hợp này, Công ty phải thực hiện các thủ tục về thuế trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các bước thực hiện như sau:

*Bước 1: Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế

♦ Hồ sơ gồm:

– Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (Tải mẫu 08 MST).

– Tài liệu khác có liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty (tùy cơ quan quản lý thuế yêu cầu).

♦ Nơi nộp hồ sơ: cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

♦ Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đối với hồ sơ thuộc diện không phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế. Trường hợp hồ sơ thuộc diện phải kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế thì trong thời hạn chậm nhất không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế công bố biên bản, kết luận kiểm tra.

*Bước 2: Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Sau khi nhận được Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm của cơ quan thuế nơi chuyển đi, công ty thực hiện đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo mục a,b,c.

4. Thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty Hợp danh.

Theo quy định Luật Doanh Nghiệp 2020, các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật nên thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh được tiến hành khi thay đổi thành viên hợp danh.

a) Hồ sơ thay đổi Người đại diện pháp luật.

– Thông báo thay đổi thành viên công ty hợp danh (Tải mẫu);

– Danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn.

b) Nộp hồ sơ thay đổi ở đâu.

– Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Đối với những ngành nghề hoạt động đặc thù do Bộ, Sở chuyên ngành quản lý và cấp phép, thì cơ quan cấp Giấy phép hoạt động là cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty hợp danh.

c) Thời gian giải quyết hồ sơ là bao lâu.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

d) Phí thay đổi.

– Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: miễn phí.

– Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

5. Thủ tục thay đổi tên Công ty Hợp danh.

a) Hồ sơ đổi tên công ty.

– Thông báo thay đổi tên Công ty (Tải mẫu) ;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.

b) Nộp hồ sơ thay đổi ở đâu.

– Bạn tạo tài khoản đăng ký kinh doanh và nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

– Đối với những ngành nghề hoạt động đặc thù do Bộ, Sở chuyên ngành quản lý và cấp phép, thì cơ quan cấp Giấy phép hoạt động là cơ quan cấp Giấy phép điều chỉnh về việc thay đổi tên công ty Hợp danh.

c) Thời gian giải quyết hồ sơ là bao lâu.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, công ty sẽ nhận được thông báo chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ.

d) Phí thay đổi.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

6. Thủ tục bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh Công ty Hợp danh.

a) Hồ sơ bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh

Công ty Hợp danh bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh phải nộp các giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh (Tải mẫu) ;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.

b) Nộp hồ sơ thay đổi ở đâu.

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Hợp danh được thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

c) Thời gian giải quyết hồ sơ là bao lâu.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.

d) Phí thay đổi.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

7. Thủ tục tăng vốn Công ty Hợp danh.

a) Hồ sơ tăng vốn gồm những giấy tờ, tài liệu gì?

– Thông báo về việc tăng vốn điều lệ (Tải mẫu) ;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

a) Nộp hồ sơ thay đổi ở đâu.

Hồ sơ tăng vốn điều lệ của Công ty Hợp danh được thực hiện trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

b) Thời gian giải quyết hồ sơ là bao lâu.

Thời gian giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp theo ngày nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ hợp lệ, công ty sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh. Bạn có thể đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả hoặc đăng ký nhận kết quả qua đường bưu điện.

c) Phí thay đổi.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/hồ sơ.

8. Dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Luật CIS.

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn doanh nghiệp, Công ty Luật CIS đã hỗ trợ cho rất nhiều nhà đầu tư thành lập công ty tại Việt Nam.

Công ty Luật CIS sẽ hỗ trợ khách hàng trong những công việc sau:

– Tư vấn, thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tăng vốn, đổi tên công ty, thay đổi trụ trở, thay đổi người đại diện pháp luật, thay đổi thành viên công ty,…);

– Soạn thảo đầy đủ và nhanh chóng hồ sơ;

– Đại diện khách hàng tiến hành nộp, rút, khiếu nại, nhận kết quả hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo tiến trình xử lý hồ sơ đã nộp.

– Nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã được thay đổi tại cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Đăng ký đăng bố cáo thông tin doanh nghiệp sau khi thực hiện những nội dung thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Hợp danh. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác hãy liên hệ ngay với Luật sư của Công ty Luật CIS theo thông tin sau:

PHÒNG PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP – CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8581 – 3911 8582                Hotline: 0916568101
Email: info@cis.vn