BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

  • Hướng dẫn nộp hồ sơ lãnh trợ cấp thất nghiệp online

    Hướng dẫn nộp hồ sơ lãnh trợ cấp thất nghiệp online

    Trong nửa đầu năm 2023, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, trong khi đó, số lượng công việc tuyển mới không nhiều bằng số lượng nhân sự bị cắt giảm. Trong thời gian chưa có việc mới, người lao động …

BÀI MỚI NHẤT

Hướng dẫn nộp hồ sơ lãnh trợ cấp thất nghiệp online

Hướng dẫn nộp hồ sơ lãnh trợ cấp thất nghiệp online

Trong nửa đầu năm 2023, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm lao động, trong khi đó, số lượng công việc tuyển mới không nhiều bằng số lượng nhân sự bị cắt giảm. Trong thời gian chưa có việc mới, người lao động…

Read more