Hướng dẫn thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022

Trợ cấp thất nghiệp là một trong những chính sách của nhà nước nhằm mục đích hỗ trợ kinh tế cho người lao động trong giai đoạn họ không có khả năng tạo ra thu nhập. Trong bài viết dưới đây, Công ty Luật CIS sẽ hướng dẫn cho quý bạn đọc thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành, hãy theo dõi để không bỏ lỡ những quyền lợi của mình nhé.

1. Trợ cấp thất nghiệp là gì?

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm 2013).

Như tên gọi, trợ cấp này được đặt ra nhằm giúp đỡ cho người lao động trong trường hợp họ rơi vào tình trạng thất nghiệp, trợ giúp cho họ một khoản tài chính để trang trải trong thời gian nghỉ việc mà chưa tìm được việc làm. Bên cạnh khoản tiền hỗ trợ, chế độ này cũng hỗ trợ tìm kiếm việc làm khác cho người lao động trong thời gian thất nghiệp.

thu-tuc-huong-tro-cap-that-nghiep-2022
Hình ảnh: hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022

2. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Việc tham gia bảo hiểm thất nghiệp vừa là quyền lợi, vừa là nghĩa vụ của người lao động và cả doanh nghiệp, công ty, do đó, những đối tượng sau đây phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

“Điều 43. Đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp (Luật Việc làm 2013)

1. Người lao động phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc như sau:

a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;

b) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động quy định tại khoản này thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

2. Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

3. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp bao gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động quy định tại khoản 1 Điều này.”

3. Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022.

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 cụ thể như sau:

– Người lao động đóng: 1% tiền lương tháng theo hợp đồng lao động.

– Doanh nghiệp, công ty đóng: 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

– Nhà nước hỗ trợ tối đa 1% quỹ tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và do ngân sách trung ương bảo đảm.

4. Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022.

Để hưởng trợ cấp thất nghiệp, Người lao động phải thuộc và đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. (nếu người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật hoặc đủ điều kiện để hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng thì không thuộc đối tượng hưởng bảo hiểm thất nghiệp);

Thứ hai, người lao động có quá trình đóng Bảo hiểm thất nghiệp như sau:

Trường hợp 1: đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn hoặc xác định thời hạn;

Trường hợp 2: đóng từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Thứ ba, trong thời gian 03 tháng từ thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, Người lao động phải nộp hồ sơ để giải quyết và hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm ở địa phương.

Thứ tư, Người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp: phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an; Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên; Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc; Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù; Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng; Chết.

5. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian hưởng được quy định như sau:

– Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

– Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

– Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Việc làm 2013.

Để có thể tự tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp cho mình, bạn có thể nhập thông tin tại đây.

6. Hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2022.

Để hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn cần chuẩn bị bộ hồ sơ sau đây:

– Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo mẫu Tại đây);

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc hợp đồng làm việc (HĐLV) đã hết hạn; Quyết định thôi việc hoặc Quyết định sa thải hoặc Quyết định kỷ luật buộc thôi việc hoặc Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc HĐLV;…

– Sổ BHXH;

– 2 ảnh 3 x 4;

– CMND/CCCD, sổ hộ khẩu/sổ tạm trú photo nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu.

7. Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu.

Sau khi chuẩn bị bộ hồ như đã hướng dẫn ở Mục 6, Người lao động có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua đường bưu điện đến Trung tâm giới thiệu việc làm nơi Người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

Để biết thêm chi tiết cách nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, bạn có thể xem thêm tại đây.

8. Thời gian giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

♦Thời gian xử lý hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, Trung tâm giới thiệu việc làm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp được Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

♦Thời gian chi trả trợ cấp thất nghiệp như sau:

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động kèm theo thẻ BHYT.

– Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, P. Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3911 8581 – 028 3911 8580
Email: 
info@cis.vn