Thủ tục thay đổi trụ sở công ty

Doanh nghiệp của bạn đang muốn thay đổi địa chỉ trụ sở công ty nhưng bạn chưa biết thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty như thế nào? Hồ sơ ra sao? Hãy cùng CIS tìm hiểu nhé!

thu-tuc-chuyen-tru-so-cong-ty

Theo quy định của Thông tư 95/2016/TT-BTC Hướng dẫn về đăng ký thuế, trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục thay đổi cơ quan thuế quản lý, trước khi đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế

* Trách nhiệm của doanh nghiệp:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi cơ quan quản lý thuế trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: trong trường hợp chuyển trụ sở công ty khác tỉnh, thành phố, doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở. Cụ thể,

 • Nộp đủ số tiền thuế còn nợ;
 • Đề nghị hoàn số tiền thuế nộp thừa (trừ thuế thu nhập cá nhân), thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết thuộc diện hoàn thuế theo quy định (hoặc đề nghị cơ quan thuế xác nhận số tiền thuế giá trị gia tăng chưa khấu trừ hết để làm căn cứ chuyển cơ quan thuế quản lý mới tiếp tục theo dõi) trước khi thay đổi trụ sở;
 • Không phải quyết toán thuế với cơ quan thuế, trừ trường hợp thời điểm thay đổi trụ sở trùng với thời điểm quyết toán thuế năm theo quy định của pháp luật;
 • Đối với thuế thu nhập cá nhân, trường hợp người nộp thuế có số thuế nộp thừa được bù trừ với số thuế phải nộp tại cơ quan thuế chuyển đến.

* Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế (mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC)

* Cơ quan thực hiện: Cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp chuyển đi

* Cách thức thực hiện:

 • Nộp trực tiếp hồ sơ giấy tại trụ sở Cơ quan thuế;
 • Hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính;
 • Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế;

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

* Thời hạn giải quyết: 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế.

* Kết quả thực hiện: Cơ quan thuế đối chiếu nghĩa vụ, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm (mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC). Gửi 01 bản cho người nộp thuế, 01 bản cho cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Bước 2: Đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh

thu-tuc-chuyen-tru-so-cong-ty

Hồ sơ đăng ký thay đổi thông tin với cơ quan đăng ký kinh doanh bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT);
 • Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH 2TV trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty TNHH MTV.

Trường hợp chuyển trụ sở khác tỉnh, thành phố Hồ sơ bổ sung thêm:

 • Bản sao hợp lệ Điều lệ đã sửa đổi của công ty;
 • Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2TV trở lên; danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với công ty TNHH MTV; danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài đối với công ty cổ phần; danh sách thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh;

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở mới trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi trước đây doanh nghiệp đã đăng ký.

Cơ quan thuế nơi doanh nghiệp chuyển đến căn cứ hồ sơ chuyển địa điểm của doanh nghiệp, thông tin thay đổi của cơ quan đăng ký doanh nghiệp à Cập nhật thông tin doanh nghiệp trên Hệ thống ứng dụng.

Lưu ý: Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về thủ tục thay đổi trụ sở công ty. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật tại thời điểm nghiên cứu. Khi tham khảo, Quý khách hàng cần kiểm tra lại quy định của pháp luật hiện hành để đảm bảo tính chính xác.

Việc thay đổi trụ sở công ty trải qua nhiều thủ tục, gây mất nhiều thời gian. Vì vậy, hãy để CIS được đồng hành và hỗ trợ Quý khách hàng. Với đội ngũ Luật sư có bề dày kinh nghiệm liên quan đến các thủ tục trong lĩnh vực doanh nghiệp, CIS cam kết sẽ thực hiện thủ tục thay đổi trụ sở công ty một cách nhanh chóng, đảm bảo thời gian và kết quả công việc của Quý khách hàng.

CIS LAW FIRM

109 Hoàng Sa, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: 028.3911.8581 – Email: info@cis.vn

(Tác giả: Hòa Diễm – CIS LAW FIRM – 11/2019)